Nowości

Certyfikat ITB-ZKP 2018

Krajowy Certyfikat Zgodności, Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z

W dniu 26.01.2018r Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z w odniesieniu do poliuretanowych wyrobów iniekcyjnych WEBAC 151 oraz WEBAC 157 objętych aprobata techniczną AT-15-4793/2015.

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Raportu z inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji – Raport nr. ZC-6772/Z-I/18.01.2018, decyzją Zakładu Certyfikacji ITB w Warszawie – Decyzja nr ZC-6772/Z-D z dnia 26.01.2018r. firma WEBAC otrzymała w/w certyfikat.

Inspekcja w dniu 18.01.2018 zakładzie produkcyjnym firmy WEBAC w Hamburgu, przeprowadzona przez Inspektora Zakładu Certyfikacji ITB, potwierdziła najwyższe standardy w procesie produkcji na wszystkich jej etapach, właściwy nadzór i kontrolę. Inspektor ITB zwrócił uwagę na pozytywne aspekty związane z zaangażowaniem personelu firmy WEBAC odpowiedzialnego za poszczególne obszary wdrożonego systemu kontroli i nadzoru.

Załączone dwa dokumenty, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z, oraz Znak Certyfikacji Nr 020-UBW-0807/Z potwierdzają, że firma WEBAC spełnia wszystkie wymogi i postanowienia wynikające z krajowego Systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, znanych i cenionych na rynku polskim produktów WEBAC 151 oraz WEBAC 157.
.

WEBAC 2018 – ceny i polityka

Odpowiedzialność i nowoczesność

W rok 2018 firma WEBAC Sp. z o.o. wchodzi z ofertą tradycyjnych środków iniekcyjnych, iniektorów, osprzętu iniekcyjnego oraz innych specjalistycznych materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie.

Kolejny już rok firma WEBAC utrzymuje stabilne, niezmienne ceny oferowanych produktów.

Pozostajemy pewnym i stabilnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Niezmiennie oferujemy wysokiej jakości, specjalistyczne produkty oparte o nasze sprawdzone know-how. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym.

W rok 2018 wchodzimy z nową stroną internetową www.webac.pl, zaktualizowanymi merytorycznie i zmodyfikowanymi graficznie Kartami Technicznymi produktów WEBAC oraz Prospektami tematycznymi.

Cennik WEBAC 2018  oraz Przegląd Produktów WEBAC 2018 zawierają niewielkie zmiany w układzie produktów (połączenie grupy żywic typu Kombi: WEBAC 155 oraz WEBAC 1500) oraz uzupełnienie oferty o system kartuszy oraz środek odtłuszczający do betonu.

W roku 2018 rozszerzymy grupę produktów posiadających znak CE, zakończymy proces certyfikacji zakładu produkcyjnego w Hamburgu przez ITB w Warszawie, zwiększamy rezerwowe stany magazynowe zapewniające ciągła sprzedaż wszystkich produktów.

Zgodnie z „ Naszymi zasadami i wartościami”, opisanymi na stronie internetowej www.webac.pl, postępujemy według reguły, że „Nasi klienci i partnerzy są w centrum naszych działań „ oraz, że Tylko zadowoleni klienci są gwarancją długoterminowego sukcesu firmy”.

Z życzeniami sukcesów w roku 2018

WEBAC Sp. z o.o. Warszawa

Warszawa, styczeń 2018 r.

Konferencja Geomechaniki w Salzburgu

W dniach 12-12.X,.2017 firma WEBAC  uczestniczyła w  66 Kolokwium Geomechaniiki organizpwane przez austriackie towarzystwo Geomechaniki.

Podczas spotkania w Salzburgu omawiano mi.in. problematykę ciśnieniwego drążenia tuneli, dokumentacji inżynierii geologicznej, napraw techniki i infrastruktury związanych z budową tuneli.

Analizowano konkretne przypadki na przykładach tuneli Stuttgart Ulm Albaufstieg-Steinbühltunnel, Kirchbergtunnels oraz  Rhätischen Bahn.

WEBAC QuickSet – System kartuszy

Podręczny zestaw akcesoriów do wykonania iniekcji
Teraz w  poręcznej walizce!

Zestaw podręczny WEBAC QuickSet Box  –  w formie  wygodnej walizeczki-  zawiera wszystkie akcesoria niezbędne dla skutecznego wykonania prac iniekcyjnych z wykorzystaniem żywic WEBAC 150 lub WEBAC 1500 w formie kartusz.
WEBAC QuickSet Box to:
– ręczny pistolet pneumatyczny  WEBAC QuickSet Pump,
– mieszacz statyczny,
– plastikowe iniektory wbijane (WEBAC QuickSet Packer) fi 13 mm – 20 szt.,
– okulary oraz rękawice.
Zastosowanie pistoletu wymaga sprężarki.
Zestaw WEBAC QuickSet Box  nie zawiera żywicy.

Sprawdzone produkty, od września 2017 dostępne są w formie kartusz:
– WEBAC 150 – spienialna żywica poliuretanowa do czasowego zatrzymywania wycieków wody
– WEBAC 1500 – żywica do zatrzymywania wody i trwałego uszczelniania,
składają się z opakowania kombi obu komponentów poszczególnych żywic  po 200 ml każdego komponentu.
Łącznie zestaw składa się z 400 ml określonego typu żywicy.

WEBAC w geotechnice

Dni geotechniki w Würzburgu

W dniach  06.-09.09.2017 nasi  koledzy inż. Heiko Peball oraz  inż. Markus Schmidtke reprezentowali firmę WEBAC na sympozjum w Wurzburgu.

Firma WEBAC przedstawiła tam swoje rozwiązania materiałowe i techniczne oraz doświadczenia w zakresie uszczelniania w budownictwie tunelowym.

Kongres WTC 2017 w Norwegii

Światowy Kongres Tuneli WTC 2017 w Norwegii

W dniach 9-16.06.2017 r w norweskim mieście Bergen odbył się Światowy Kongres Tuneli WTC 2017.Zaprezentowano tam najnowocześniejsze technologie, metody i produkty związane z budownictwem tunelowym. Firma WEBAC przedstawiła podczas Kongresu swoją linię produktową WEBAC Consolidation Line. Wszędzie tam, gdzie specjalistyczne budownictwo tunelowe wymaga stabilizacji, konsolidacji i uszczelnienia podłoży firma WEBAC wychodzi naprzeciw potrzebom zgodnie z wieloletnią zasadą:
Nasza Formuła-Wasze Rozwiązanie.

Stabilność i trwała odporność…

Wytrzymałe na ściskanie i zginanie poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC 1610 i WEBAC 1660 stosuje się w obiektach murowanych i betononwych do:
• Utwardzania niezwięzłych zapraw
• Stabilizacji słabego betonu
• Statycznego wzmocnienia uszkodzonych murów lub porowatego betonu.
WEBAC 1660 posiada wytrzymałość umożliwiająca naprawy statycznie zarysowanych czy osłabionych nośnych elementów takich jak filary i podpory. W środowisku mokrym twarzy się pęcherzykowata, odporna na ściskanie struktura materiału, której ciągliwość zwiększa wytrzymałość na zginanie. (Karta Techniczna WEBAC 1660)
WEBAC 1610 dzięki niskiej lepkości znakomicie wnika w kruchą zaprawę, wzmacniając tym samym konstrukcje murowane. (Karta Techniczna WEBAC 1610)


Dla obu produktów można stosować katalizator WEBAC B16. Diagram ilustruje zależność czasu przerabiania (w minutach) od procentowego dodatku katalizatora WEBAC B16, w trzech różnych temperaturach.

Targi BAU 2017 w Monachuim

WEBAC na targach  BAU 2017 w Monachium

Co dwa lata w Monachium odbywają się Targi poświęcone Architekturze,  Materiałom i Systemom Budowlanym. W edycji 2017, w dniach 14-19.01.2017 firma WEBAC zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania materiałowe z obszaru naprawy i zabezpieczeń przeciwwodnych budowli.

 

WEBAC – ceny 2017

Stabilność i pewność na trudny czas

Oferta Firmy WEBAC Sp. z o.o. na rok 2017 zawiera tradycyjne środki iniekcyjne, iniektory, osprzęt oraz inne specjalistyczne materiały do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie.
Kolejny już rok firma WEBAC utrzymuje stabilne ceny oferowanych produktów. W rok 2017 wchodzimy tylko z niewielkimi korektami cen w grupie żywic epoksydowych.
Niezależnie od zmiennej koniunktury geopolitycznej  oferujemy stabilność i przewidywalność naszych warunków handlowych.

Niezmiennie oferujemy wysokiej jakości, specjalistyczne produkty oparte o nasze sprawdzone know-how. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym.
Zwracamy uwagę na znane już i nowe  jakościowe aspekty oferty w roku 2017

  • nowe spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne spełniające wymogi znaku CE ( WEBAC 155 oraz WEBAC 1500)
  • nowatorskie rozwiązania dla uszczelnień dylatacji i tzw. dystansów
    w budownictwie szalunkowym
  • nowe dylatacyjne profile uszczelniające EPDM
  • ustabilizowane polimerowo gumy pęczniejące
  • kompletny system węży iniekcyjnych w zredukowanych cenach
  • ustabilizowany polimerowo żel akrylowy

Warszawa, styczeń 2017 r.