Nowości

Kongres WTC 2017 w Norwegii

Światowy Kongres Tuneli WTC 2017 w Norwegii

W dniach 9-16.06.2017 r w norweskim mieście Bergen odbył się Światowy Kongres Tuneli WTC 2017.Zaprezentowano tam najnowocześniejsze technologie, metody i produkty związane z budownictwem tunelowym. Firma WEBAC przedstawiła podczas Kongresu swoją linię produktową WEBAC Consolidation Line. Wszędzie tam, gdzie specjalistyczne budownictwo tunelowe wymaga stabilizacji, konsolidacji i uszczelnienia podłoży firma WEBAC wychodzi naprzeciw potrzebom zgodnie z wieloletnią zasadą:
Nasza Formuła-Wasze Rozwiązanie.

Stabilność i trwała odporność…

Wytrzymałe na ściskanie i zginanie poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC 1610 i WEBAC 1660 stosuje się w obiektach murowanych i betononwych do:
• Utwardzania niezwięzłych zapraw
• Stabilizacji słabego betonu
• Statycznego wzmocnienia uszkodzonych murów lub porowatego betonu.
WEBAC 1660 posiada wytrzymałość umożliwiająca naprawy statycznie zarysowanych czy osłabionych nośnych elementów takich jak filary i podpory. W środowisku mokrym twarzy się pęcherzykowata, odporna na ściskanie struktura materiału, której ciągliwość zwiększa wytrzymałość na zginanie. (Karta Techniczna WEBAC 1660)
WEBAC 1610 dzięki niskiej lepkości znakomicie wnika w kruchą zaprawę, wzmacniając tym samym konstrukcje murowane. (Karta Techniczna WEBAC 1610)


Dla obu produktów można stosować katalizator WEBAC B16. Diagram ilustruje zależność czasu przerabiania (w minutach) od procentowego dodatku katalizatora WEBAC B16, w trzech różnych temperaturach.

Targi BAU 2017 w Monachuim

WEBAC na targach  BAU 2017 w Monachium

Co dwa lata w Monachium odbywają się Targi poświęcone Architekturze,  Materiałom i Systemom Budowlanym. W edycji 2017, w dniach 14-19.01.2017 firma WEBAC zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania materiałowe z obszaru naprawy i zabezpieczeń przeciwwodnych budowli.

 

WEBAC – ceny 2017

Stabilność i pewność na trudny czas

Oferta Firmy WEBAC Sp. z o.o. na rok 2017 zawiera tradycyjne środki iniekcyjne, iniektory, osprzęt oraz inne specjalistyczne materiały do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie.
Kolejny już rok firma WEBAC utrzymuje stabilne ceny oferowanych produktów. W rok 2017 wchodzimy tylko z niewielkimi korektami cen w grupie żywic epoksydowych.
Niezależnie od zmiennej koniunktury geopolitycznej  oferujemy stabilność i przewidywalność naszych warunków handlowych.

Niezmiennie oferujemy wysokiej jakości, specjalistyczne produkty oparte o nasze sprawdzone know-how. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym.
Zwracamy uwagę na znane już i nowe  jakościowe aspekty oferty w roku 2017

 • nowe spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne spełniające wymogi znaku CE ( WEBAC 155 oraz WEBAC 1500)
 • nowatorskie rozwiązania dla uszczelnień dylatacji i tzw. dystansów
  w budownictwie szalunkowym
 • nowe dylatacyjne profile uszczelniające EPDM
 • ustabilizowane polimerowo gumy pęczniejące
 • kompletny system węży iniekcyjnych w zredukowanych cenach
 • ustabilizowany polimerowo żel akrylowy

Warszawa, styczeń 2017 r.

Nowe broszury techniczne

W roku 2016 przygotowaliśmy nowe wersje prospektów technicznych przybliżających różne obszary zastosowań produktów WEBAC.  Wszystkie prospekty ostały opracowane z uwzględnieniem zmian i uzupełnień w ofercie materiałowej i najnowszych doświadczeń technologicznych.

Nowa, ujednolicona, przejrzysta  szata graficzna prospektów ułatwia zapoznanie się z ciekawą materią zabezpieczeń, napraw i uszczelnień przeciwwodnych budowli.

Do rąk naszych partnerów przekazujemy następujące prospekty techniczne:

 • Uszczelnienie budowli murowanych – dotyczący przede wszystkim przepon poziomych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci
 • Naprawa rys i spękań – omawiający problematykę tzw. napraw konstrukcyjnych
 • Iniekcja kurtynowa– dotyczący uszczelnień „powłoką zewnętrzną” budowli przykrytych gruntem
 • Zabezpieczanie powierzchni – opisujący sposoby zabezpieczania powierzchni betonowych, w tym system OS 8 dla parkingów i garaży.
 • Produkty specjalne – nowe opracowanie grupy produktów „technicznych” (węże iniekcyjne, nowe profile do dylatacji, korki pęczniejące itp.)
 • Consolidation Line – produkty, technika i koncepcje dla budownictwa tunelowego, hydrotechnicznego i  górniczego.

Przedstawione tutaj i inne materiały informacyjne dostępne są w zakładce „DO POBRANIA

Obecność WEBAC na YouTube!

Za pomocą krótkich i zwięzłych animacji przybliżamy najważniejsze obszary zastosowań palety produktowej WEBAC.

Dotychczas przygotowaliśmy animacje z obszaru:
iniekcji kurtynowych,
utwardzania podłoży,
uszczelniania powierzchniowego
i uszczelniania tuneli i kanałów.

Wiele innych materiałów pokazuje propozycje WEBAC w lapidarnym, często w dowcipnym ujęciu.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doswidczeń i zajżyj na : WEBAC You Tube