Nowości

Nowe broszury techniczne

W roku 2016 przygotowaliśmy nowe wersje prospektów technicznych przybliżających różne obszary zastosowań produktów WEBAC.  Wszystkie prospekty ostały opracowane z uwzględnieniem zmian i uzupełnień w ofercie materiałowej i najnowszych doświadczeń technologicznych.

Nowa, ujednolicona, przejrzysta  szata graficzna prospektów ułatwia zapoznanie się z ciekawą materią zabezpieczeń, napraw i uszczelnień przeciwwodnych budowli.

Do rąk naszych partnerów przekazujemy następujące prospekty techniczne:

  • Uszczelnienie budowli murowanych – dotyczący przede wszystkim przepon poziomych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci
  • Naprawa rys i spękań – omawiający problematykę tzw. napraw konstrukcyjnych
  • Iniekcja kurtynowa– dotyczący uszczelnień „powłoką zewnętrzną” budowli przykrytych gruntem
  • Zabezpieczanie powierzchni – opisujący sposoby zabezpieczania powierzchni betonowych, w tym system OS 8 dla parkingów i garaży.
  • Produkty specjalne – nowe opracowanie grupy produktów „technicznych” (węże iniekcyjne, nowe profile do dylatacji, korki pęczniejące itp.)
  • Consolidation Line – produkty, technika i koncepcje dla budownictwa tunelowego, hydrotechnicznego i  górniczego.

Przedstawione tutaj i inne materiały informacyjne dostępne są w zakładce „DO POBRANIA

Obecność WEBAC na YouTube!

Za pomocą krótkich i zwięzłych animacji przybliżamy najważniejsze obszary zastosowań palety produktowej WEBAC.

Dotychczas przygotowaliśmy animacje z obszaru:
iniekcji kurtynowych,
utwardzania podłoży,
uszczelniania powierzchniowego
i uszczelniania tuneli i kanałów.

Wiele innych materiałów pokazuje propozycje WEBAC w lapidarnym, często w dowcipnym ujęciu.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doswidczeń i zajżyj na : WEBAC You Tube

Aktualności z Hamburga

Seminaria:  Zgodnie z tradycją , również w roku 2017  w centrum szkoleniowym firmy WEBAC w Hamburgu odbywają się 2 dniowe seminaria szkoleniowe dla zainteresowanych produktami i technologią WEBAC. Najbliższe terminy seminariów:
1/ 15-16.02.2017  (w języku niemieckim)
2/  01-02.03. 2017 (w języku angielskim)

Targi : Firma WEBAC uczestniczy w roku 2017 m. in. w następujących targach specjalistycznych :
1/  VÖBU Fair   02-03.02.2017, Wiedeń
2/  BAU CHEM 08-09.03.2017, Innsbruck
3/  Brasilianischer Tunnelkongress 03.-05.04.2017, Sao Paulo
4/  World Tunnel Congress 09.-15.06.2017, Bergen/Norwegen
5/  Geomechanik Kolloquium 12.-13.10.2017, Salzburg
6/  STUVA-Expo 06.-07.12.2017, Stuttgart