WEBAC 5520N thix

Środek do wypełniania dylatacji pionowych i ukośnych

Obszary zastosowań
WEBAC 5520N thix , zmodyfikowaną  wersją  produktu  WEBAC 5520N. Po dodaniu środka tiksotropowego WEBAC ST 400 do  płynnego produktu WEBAC 5520N można go stosować przy uszczelnianiu dylatacji pionowych, ukośnych, oraz do przerabiania „nad głową”.


Właściwości specjalne
• 2- składnikowa, epoksydowa (EP) masa do wypełniania spoin
• bez rozpuszczalnika
• wysoka odporność chemiczna
• znakomita przyczepność do suchych, porowatych podłoży


Przerabianie
Szpachelka lub wyciskarka z tubą

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić warunki temperaturowe. Temperatura przerabiania oraz temperatura obiektu, również w trakcie sieciowania materiału, nie może być niższa niż +12°C. Oba składniki powinno mieszać się zgodnie z podaną proporcją 1:1 (części wagowych) do homogenicznej postaci, dodając składnik B (opróżnić w całości pojemnik) do składnika A. Aby dobrze wymieszać oba składniki zastosować mieszarkę wolnoobrotową. Mieszając zwracać uwagę, aby materiał zbierać ze ścianek oraz dna pojemnika.
Środek tiksotropowy (zagęszczejący) WEBAC ST400 dodać do wcześniej wymieszanych komponentów A i B. Po dodaniu 2% ST400 (0,2 kg w stosunku do standardowego zestawu WEBAC 5520N, czyli 4 kg), całość należy jeszcze raz dokładnie wymieszać i pozostawić na 5 minut w celu „dojrzewania” materiału. Materiał nanosi się  szpachelką w wersji ze środkiem tiksotropowym.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 5520N jest masą do wypełniania dylatacji, która sieciuje do elastycznej postaci (maksymalne wydłużenie przy zerwaniu ok. 60%) i posiada bardzo dużą odporność chemiczną. Czas przerabiania jednego zestawu (o łącznej wadze obu składników A + B = 4,0 kg) wynosi ok. 60 min. przy +23°C. Nowa proporcja składników, 1:1 wagowo ( Komp. A 2 kg / Komp. B 2 kg), umożliwia łatwe i bezpieczne przerabianie materiału w każdych warunkach wykonawczych. Ilość przerabianego materiału i temperatura własna mają wpływ na czas przerabiania i sieciowania. Większa ilość wymieszanego jednorazowo materiału oraz wyższa temperatura podłoża skracają jego czas przerabiania i sieciowania. Temperatura wyjściowa obu składników przed wymieszaniem nie może być niższa niż +12°C. WEBAC 5520N posiada przyczepność do wszystkich suchych, chłonnych, mineralnych podłoży. Materiał cechuje stosunkowo długi czas pełnego sieciowania (ok. 24 godz. utwardzenie powierzchniowe, pełne sieciowanie do 7 dni).