WEBAC Iniektory (pakery)

Nasze produkty

 • WEBAC Iniektory śrubowe (rozporowe)

  Typ S - korpus sześciokątny
  P- 10 x 70 mm z kalamitka
  P- 10 x 110 mm z kalamitka
  P- 13 x 70 mm z kalamitka
  P- 13 x 110 mm z kalamitka
  Typ S - korpus okrągły
  P- 8 x 70 mm z kalamitka
  P- 8 x 110 mm z kalamitka

  Iniektory "jednodniowe" ( Zwrotne- z podwójnym zaworem zwrotnym)
  P- 10 x 110 mm z kalamitka ZW
  P- 13 x 110 mm z kalamitka ZW

  Nowa wersja iniektorów:
  10/100 z kalamitką wkręconą
  10/100 z kalamitką luzem
  13/100 z kalamitką wkręconą
  13/100 z kalamitką luzem

 • WEBAC Iniektory przyklejane

  Iniektor z tworzywa sztucznego fi 44 mm z kalamitka sozkową
  Iniektor z tworzywa aluminium fi 48 mm z kalamitka sozkową

 • WEBAC Iniektory wbijane ( tworzywo sztuczne)

  Iniektory o róznych średnicach i długościach
  - fi 6,5 mm ; długośc 20mm
  - fi 10 mm ; długośc 90 mm z kalamitka sozkową
  - fi 12 mm ; długośc 65 mm z kalamitka sozkową
  - fi 18 mm; długość 110 mm z kalamitka płaską

Iniektory – elementy techniki iniekcyjnej

Iniektory ( pakery) są zaworami jednokierunkowymi umożliwiającymi połączenie elementu budowlanego z pompa iniekcyjna w procesie ciśnieniowego tłoczenia iniekcyjnych środków uszczelniających.  Połączenie takie następuje poprzez kalamitkę stożkową lub kalamitkę płaska. W zależności od wymogów obiektu, przewidywanego ciśnienia roboczego czy stosowanego środka iniekcyjnego zaleca się iniektory różnych typów.

Zasadniczo rozróżnia się iniektory pod odwierty i iniektory przyklejane. Iniektory pod odwierty maja cylindryczna postać i proponowane są w dwóch podstawowych wersjach:
a/ iniektory śrubowe ( metalowe z elementem gumowym)
b/ iniektory „wbijane” – z tworzywa sztucznego
Iniektory oferowane są w różnych średnicach ( standardowo fi 8, 10 i 13 mm) oraz różnych długościach ( standardowo 75 i 115 mm z kalamitką).

Iniektory przyklejane, naklejane bezpośrednio na rysę czy spękanie, stosuje się wówczas, gdy wymagane jest „nieinwazyjne” uszczelnienie czy uciaglenie podłoża , bez wykonywania odwiertów w podłożu.

Iniektory ZW!!!   Coraz większe zainteresowanie budzą iniektory z podwójnym zaworem zwrotnym zwane iniektorami „jednodniowymi” lub „zwrotnymi”. Umożliwiają one demontaż iniektora ( jego górnej części z kalamitką ) bezpośrednio po wykonaniu iniekcji, jeszcze w fazie płynnej środka iniekcyjnego , bez ryzyka jego wypływu. Drugi zawór pozostający w odwiercie ( z dolnym, gumowym elementem iniektora) chroni przed niepożądanym, ewentualnym wypływem środka iniekcyjnego.

Schemat iniektora zwrotnego

 

Standardowo iniektory wyposażone są w kalamitki do wysokich ciśnień ( na życzenie możliwe są kalamitki do ciśnień niskich)

 

Przykłady sposobów rozmieszczania iniektorów:

a/ przy wykonywaniu uszczelnienia kurtynowego

b/iniektory przyklejane ( bezpośrednio na rysie)

c/ iniektory śrubowe w uszczelnianiu rysy

d/przy wykonywaniu przepony poziomej w murze z cegły

e/przy uszczelnianiu dylatacji