WEBAC Polimerowa guma pęczniejąca

Obszary zastosowań

 • Uszczelnianie przerw roboczych w budownictwie z betonu oraz żelbetu przed wilgocią z gruntu oraz woda ( stojącą i napierającą)
 • Uszczelnienie przejść rurowych
 • Uszczelnianie połączeń elementów prefabrykowanych, tubingów ( elementów do budowy tuneli)
 • Uszczelnianie przerw dylatacyjnych
 • Uszczelnianie połączeń rurowych

Szczególne właściwości

 • Odwracalny proces pęcznienia
 • Trwała stabilność formy
 • Znakomita odporność chemiczna
 • Elastyczna postać

Montaż

 • Przyklejanie klejem WEBAC
 • Siatka mocująca; mocowanie mechaniczne