Węże iniekcyjne

Nasze produkty

Węże iniekcyjne WEBAC w połączeniu z żywicami iniekcyjnymi tworzą łatwy w stosowaniu i skuteczny system uszczelniający przerwy robocze w budownictwie.

Węże iniekcyjne stosowane być mogą, jako rozwiązanie samodzielne lub jako dodatkowe zabezpieczenie obok taśm dylatacyjnych, sznurów bentonitowych i gum pęczniejących w dylatacjach i przerwach roboczych. W zależności od zastosowanego środka iniekcyjnego umożliwiają uszczelnienie i połączenie przerw roboczych w sposób elastyczny lub przenoszący naprężenia ( siłowy). W nowym budownictwie węże iniekcyjne i uszczelnienia pęczniejące (gumy pęczniejące lub sznury bentonitowe) są podstawowym system uszczelniającym przerwy robocze.  System węży iniekcyjnych cechuje efektywne, minimalne zużycie środka iniekcyjnego dzięki optymalnej średnicy węża iniekcyjnego