WEBAC 2019 – Wysokie standardy

Rok 2019, jest kolejnym w ponad 25-letniej aktywności firmy WEBAC
na rynku polskim, w którym oferta tradycyjnych już środków iniekcyjnych
WEBAC, iniektorów, osprzętu iniekcyjnego oraz innych specjalistycznych
materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie stanowi ważny
segment polskiego rynku chemii budowlanej.
Firma WEBAC pozostaje stabilnym i niezawodnym partnerem w
relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne
produkty WEBAC oparte o własne, sprawdzone know-how odpowiadają
najwyższym standardom. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis.
Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem
firmowym.
W rok 2019 firma WEBAC wchodzi ze stabilnymi, niezmiennymi od 3
lat cenami oferowanych produktów.

W roku 2019 dalej zapewniamy rzetelna i pełną informacje na naszej stronie
internetowej www.webac.pl . Ciągle zaktualizujemy „Karty Techniczne” produktów
WEBAC oraz inne materiały informacyjne.

Cennik WEBAC 2019 oraz Przegląd Produktów WEBAC 2019 zawierają niewielkie
zmiany w układzie produktów ( m.in. nowa, mniejsza jednostka opakowawcza
Reiniger B).

W roku 2018 rozszerzyliśmy grupę produktów posiadających znak CE, zwiększyliśmy
rezerwowe stany magazynowe zapewniające ciągła sprzedaż wszystkich produktów.
W roku 2019 chcemy utrzymać te korzystne dla naszych partnerów trendy i
starania.
Niezmiennie dbamy o rzetelność przekazywanych informacji, bezpieczeństwo
techniczne i higieniczne w stosowaniu produktów i technologii WEBAC, zgodnie z
„ Naszymi zasadami i wartościami” opisanymi na stronie internetowej
www.webac.pl