Kompas produktów WEBAC

W syntetycznej, łatwej do analizy formie przedstawiamy „ściagawkę”  z poprawnego doboru i skutecznych zastosowań poszczególnych produktów WEBAC

Prospekt: „Ochrona Zabytków”

Z przyjemnością informujemy, iż  w grudniu 2018r. przygotowaliśmy polską wersje prospektu „Ochrona zabytków”.

Opisanych tam zostało kilkanaście obiektów, w których, w procesie naprawy i restauracji zabytkowej substancji budowlanej, zastosowano różne produkty WEBAC.

Ten prospekt, jak i inne prospekty opisujące różne zastosowania środków WEBA dostępne są w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej

Odnowienie ważności certyfikatu ISO 9001

Dalsza ważność certyfikatu ISO 9001:2018 dla firmy WEBAC

Od roku 1997 firma WEBAC Chemie GmbH legitymuje się certyfikatem zgodności z normą DIN EN ISO 9001.
W dokumencie wydanym w dniu 27.03.2018r, ważnym do 26.03.2021r. Instytut TUV NORD CERT potwierdza zgodność ze standardem normy ISO 9001 wprowadzonego i stosowanego systemu zarządzania jakością w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów WEBAC

Certyfikat ITB-ZKP 2018

Krajowy Certyfikat Zgodności, Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z

W dniu 26.01.2018r Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z w odniesieniu do poliuretanowych wyrobów iniekcyjnych WEBAC 151 oraz WEBAC 157 objętych aprobata techniczną AT-15-4793/2015.

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Raportu z inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji – Raport nr. ZC-6772/Z-I/18.01.2018, decyzją Zakładu Certyfikacji ITB w Warszawie – Decyzja nr ZC-6772/Z-D z dnia 26.01.2018r. firma WEBAC otrzymała w/w certyfikat.

Inspekcja w dniu 18.01.2018 zakładzie produkcyjnym firmy WEBAC w Hamburgu, przeprowadzona przez Inspektora Zakładu Certyfikacji ITB, potwierdziła najwyższe standardy w procesie produkcji na wszystkich jej etapach, właściwy nadzór i kontrolę. Inspektor ITB zwrócił uwagę na pozytywne aspekty związane z zaangażowaniem personelu firmy WEBAC odpowiedzialnego za poszczególne obszary wdrożonego systemu kontroli i nadzoru.

Załączone dwa dokumenty, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UBW-0807/Z, oraz Znak Certyfikacji Nr 020-UBW-0807/Z potwierdzają, że firma WEBAC spełnia wszystkie wymogi i postanowienia wynikające z krajowego Systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, znanych i cenionych na rynku polskim produktów WEBAC 151 oraz WEBAC 157.
.

Konferencja Geomechaniki w Salzburgu

W dniach 12-12.X,.2017 firma WEBAC uczestniczyła w 66 Kolokwium Geomechaniiki organizpwane przez austriackie towarzystwo Geomechaniki.

Podczas spotkania w Salzburgu omawiano mi.in. problematykę ciśnieniwego drążenia tuneli, dokumentacji inżynierii geologicznej, napraw techniki i infrastruktury związanych z budową tuneli.

Analizowano konkretne przypadki na przykładach tuneli Stuttgart Ulm Albaufstieg-Steinbühltunnel, Kirchbergtunnels oraz Rhätischen Bahn.

WEBAC QuickSet – System kartuszy

Podręczny zestaw akcesoriów do wykonania iniekcji
Teraz w poręcznej walizce!

Zestaw podręczny WEBAC QuickSet Box – w formie wygodnej walizeczki- zawiera wszystkie akcesoria niezbędne dla skutecznego wykonania prac iniekcyjnych z wykorzystaniem żywic WEBAC 150 lub WEBAC 1500 w formie kartusz.
WEBAC QuickSet Box to:
– ręczny pistolet pneumatyczny WEBAC QuickSet Pump,
– mieszacz statyczny,
– plastikowe iniektory wbijane (WEBAC QuickSet Packer) fi 13 mm – 20 szt.,
– okulary oraz rękawice.
Zastosowanie pistoletu wymaga sprężarki.
Zestaw WEBAC QuickSet Box nie zawiera żywicy.

Sprawdzone produkty, od września 2017 dostępne są w formie kartusz:
WEBAC 150 – spienialna żywica poliuretanowa do czasowego zatrzymywania wycieków wody
WEBAC 1500 – żywica do zatrzymywania wody i trwałego uszczelniania,
składają się z opakowania kombi obu komponentów poszczególnych żywic po 200 ml każdego komponentu.
Łącznie zestaw składa się z 400 ml określonego typu żywicy.

Stabilność i trwała odporność…

Wytrzymałe na ściskanie i zginanie poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC 1610 i WEBAC 1660 stosuje się w obiektach murowanych i betononwych do:
• Utwardzania niezwięzłych zapraw
• Stabilizacji słabego betonu
• Statycznego wzmocnienia uszkodzonych murów lub porowatego betonu.
WEBAC 1660 posiada wytrzymałość umożliwiająca naprawy statycznie zarysowanych czy osłabionych nośnych elementów takich jak filary i podpory. W środowisku mokrym twarzy się pęcherzykowata, odporna na ściskanie struktura materiału, której ciągliwość zwiększa wytrzymałość na zginanie. (Karta Techniczna WEBAC 1660)
WEBAC 1610 dzięki niskiej lepkości znakomicie wnika w kruchą zaprawę, wzmacniając tym samym konstrukcje murowane. (Karta Techniczna WEBAC 1610)


Dla obu produktów można stosować katalizator WEBAC B16. Diagram ilustruje zależność czasu przerabiania (w minutach) od procentowego dodatku katalizatora WEBAC B16, w trzech różnych temperaturach.

Nowe broszury techniczne

W roku 2016 przygotowaliśmy nowe wersje prospektów technicznych przybliżających różne obszary zastosowań produktów WEBAC. Wszystkie prospekty ostały opracowane z uwzględnieniem zmian i uzupełnień w ofercie materiałowej i najnowszych doświadczeń technologicznych.

Nowa, ujednolicona, przejrzysta szata graficzna prospektów ułatwia zapoznanie się z ciekawą materią zabezpieczeń, napraw i uszczelnień przeciwwodnych budowli.

Do rąk naszych partnerów przekazujemy następujące prospekty techniczne:

  • Uszczelnienie budowli murowanych – dotyczący przede wszystkim przepon poziomych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci
  • Naprawa rys i spękań – omawiający problematykę tzw. napraw konstrukcyjnych
  • Iniekcja kurtynowa– dotyczący uszczelnień „powłoką zewnętrzną” budowli przykrytych gruntem
  • Zabezpieczanie powierzchni – opisujący sposoby zabezpieczania powierzchni betonowych, w tym system OS 8 dla parkingów i garaży.
  • Produkty specjalne – nowe opracowanie grupy produktów „technicznych” (węże iniekcyjne, nowe profile do dylatacji, korki pęczniejące itp.)
  • Consolidation Line – produkty, technika i koncepcje dla budownictwa tunelowego, hydrotechnicznego i górniczego.

Przedstawione tutaj i inne materiały informacyjne dostępne są w zakładce „DO POBRANIA