Nowe broszury techniczne

W roku 2016 przygotowaliśmy nowe wersje prospektów technicznych przybliżających różne obszary zastosowań produktów WEBAC.  Wszystkie prospekty ostały opracowane z uwzględnieniem zmian i uzupełnień w ofercie materiałowej i najnowszych doświadczeń technologicznych.

Nowa, ujednolicona, przejrzysta  szata graficzna prospektów ułatwia zapoznanie się z ciekawą materią zabezpieczeń, napraw i uszczelnień przeciwwodnych budowli.

Do rąk naszych partnerów przekazujemy następujące prospekty techniczne:

  • Uszczelnienie budowli murowanych – dotyczący przede wszystkim przepon poziomych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci
  • Naprawa rys i spękań – omawiający problematykę tzw. napraw konstrukcyjnych
  • Iniekcja kurtynowa– dotyczący uszczelnień „powłoką zewnętrzną” budowli przykrytych gruntem
  • Zabezpieczanie powierzchni – opisujący sposoby zabezpieczania powierzchni betonowych, w tym system OS 8 dla parkingów i garaży.
  • Produkty specjalne – nowe opracowanie grupy produktów “technicznych” (węże iniekcyjne, nowe profile do dylatacji, korki pęczniejące itp.)
  • Consolidation Line – produkty, technika i koncepcje dla budownictwa tunelowego, hydrotechnicznego i  górniczego.

Przedstawione tutaj i inne materiały informacyjne dostępne są w zakładce „DO POBRANIA