Nowości

Elektrownie Wiatrowe / WEBAC HIS

Doświadczenia firmy WEBAC w uszczelnianiu i naprawach betonu coraz częściej odnoszą się do specjalistycznych obszarów budownictwa. 
W naprawach  fundamentów elektrowni wiatrowych sprawdzają się tylko produkty o szczególnych parametrach i właściwościach.
Ulotka “Siłownie wiatrowe” (kliknij, aby pobrać) sygnalizuje takie specjalistyczne propozycje firmy WEBAC

Warszawa , wrzesień 2019.

Targi TiefbauLIVE

Targi pokazowe dla budownictwa drogowego i inżynierii lądowej Karlsruhe/ Niemcy 5-7.09.2019r.

W dnia 05-07.09. 2019 firma WEBAC uczestniczyła w pokazowych targach dla budownictwa i inżynierii lądowej. Specjaliści firmy WEBAC zaprezentowali tam miedzy innymi rozwiązania technologiczne i materiałowe z obszaru Consolidation Line, nowy produkt WEBAC HIS  oraz najnowsze produkty z klasycznej linii produktowej WEBAC

“Nasza formuła…”

Ulotka „Nasza formuła – Wasze rozwiązanie” z czerwca 2019 r.
sygnalizuje trzy ważne obszary zastosowań produktów WEBAC.

Obszary zastosowań:

  • Uszczelnienie budowli murowanych
  • Iniekcja kurtynowa
  • Napraw rys i spękań

opisane są w poszczególnych prospektach tematycznych o takich samych tytułach. Prospekty te mamy przygotowane w klasycznej, papierowej formie; dostępne są również w wersji elektronicznej w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej. Szybki dostęp do wymienionych prospektów z telefonu komórkowego możliwy jest po zeskanowaniu kodu QR.

Kompas produktów WEBAC

W syntetycznej, łatwej do analizy formie przedstawiamy „ściagawkę”  z poprawnego doboru i skutecznych zastosowań poszczególnych produktów WEBAC

WEBAC 2019 – Wysokie standardy

Rok 2019, jest kolejnym w ponad 25-letniej aktywności firmy WEBAC
na rynku polskim, w którym oferta tradycyjnych już środków iniekcyjnych
WEBAC, iniektorów, osprzętu iniekcyjnego oraz innych specjalistycznych
materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie stanowi ważny
segment polskiego rynku chemii budowlanej.
Firma WEBAC pozostaje stabilnym i niezawodnym partnerem w
relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne
produkty WEBAC oparte o własne, sprawdzone know-how odpowiadają
najwyższym standardom. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis.
Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem
firmowym.
W rok 2019 firma WEBAC wchodzi ze stabilnymi, niezmiennymi od 3
lat cenami oferowanych produktów.

W roku 2019 dalej zapewniamy rzetelna i pełną informacje na naszej stronie
internetowej www.webac.pl . Ciągle zaktualizujemy „Karty Techniczne” produktów
WEBAC oraz inne materiały informacyjne.

Cennik WEBAC 2019 oraz Przegląd Produktów WEBAC 2019 zawierają niewielkie
zmiany w układzie produktów ( m.in. nowa, mniejsza jednostka opakowawcza
Reiniger B).

W roku 2018 rozszerzyliśmy grupę produktów posiadających znak CE, zwiększyliśmy
rezerwowe stany magazynowe zapewniające ciągła sprzedaż wszystkich produktów.
W roku 2019 chcemy utrzymać te korzystne dla naszych partnerów trendy i
starania.
Niezmiennie dbamy o rzetelność przekazywanych informacji, bezpieczeństwo
techniczne i higieniczne w stosowaniu produktów i technologii WEBAC, zgodnie z
„ Naszymi zasadami i wartościami” opisanymi na stronie internetowej
www.webac.pl

Prospekt: „Ochrona Zabytków”

Z przyjemnością informujemy, iż  w grudniu 2018r. przygotowaliśmy polską wersje prospektu „Ochrona zabytków”.

Opisanych tam zostało kilkanaście obiektów, w których, w procesie naprawy i restauracji zabytkowej substancji budowlanej, zastosowano różne produkty WEBAC.

Ten prospekt, jak i inne prospekty opisujące różne zastosowania środków WEBA dostępne są w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej

Aktualności z Hamburga

Zabezpieczenia parkingów – System WEBAC OS8

W dniu 07.06.2018r. w Kolonii, na specjalistycznej konferencji „Ekspert Budowlany” poświęconej zabezpieczeniom parkingów, nasz kolega z Hamburga, inż.  Benjamin Reims zaprezentował nowy system powłokowy WEBAC OS8.

3-warstwowa powłoka WEBAC OS8 jest dobrą alternatywą dla mniej odpornego  na ścieranie systemu OS11.

W ofercie WEBAC system ten prezentowany jest w formie dwóch produktów:

  • środka gruntującego WEBAC 4290  oraz
  • środka powłokowego WEBAC 4490

Oba produkty posiadają znak CE

 

Seminaria:  Zgodnie z tradycją , również w roku 2017  w centrum szkoleniowym firmy WEBAC w Hamburgu odbywają się 2 dniowe seminaria szkoleniowe dla zainteresowanych produktami i technologią WEBAC. Najbliższe terminy seminariów:
1/ 15-16.02.2017  (w języku niemieckim)
2/  01-02.03. 2017 (w języku angielskim)

Targi : Firma WEBAC uczestniczy w roku 2017 m. in. w następujących targach specjalistycznych :
1/  VÖBU Fair   02-03.02.2017, Wiedeń
2/  BAU CHEM 08-09.03.2017, Innsbruck
3/  Brasilianischer Tunnelkongress 03.-05.04.2017, Sao Paulo
4/  World Tunnel Congress 09.-15.06.2017, Bergen/Norwegen
5/  Geomechanik Kolloquium 12.-13.10.2017, Salzburg
6/  STUVA-Expo 06.-07.12.2017, Stuttgart