Nowości

NOWA SPIENIALNA ŻYWICA POLIURETANOWA PURstop 1K

1-Skladnikowa żywica iniekcyjna z katalizatorem

Produkt WEBAC PURstop 1K – jest najnowszym efektem prac, badań i prób laboratorium WEBAC w Hamburgu. Jednoskładnikowa spienialna żywica poliuretanowa WEBAC PURstop 1K uzupełnia paletę produktów do szybkiego, czasowego tamowania wycieków wody w budownictwie.

Łatwość przerabiania, szybki proces spieniania (ok. 25 sek. od kontaktu z wodą), duża ekspansja objętościowa, regulowany czas reakcji z katalizatorem WEBAC PURstop ACC 1K  (do 10%) umożliwiają szerokie zastosowanie środka WEBAC PURstop 1Kw różnych warunkach wodnych, temperaturowych, gruntowych. Pierwsze doświadczenia wskazują, iż WEBAC PURstop 1K jest atrakcyjnym uzupełnieniem palety produktów do skutecznej ochrony  przed wodą w budownictwie. Produkt ten firma WEBAC oferuje w cenie niższej w stosunku do innych spienialnych systemów poliuretanowych.

WEBAC 2020 – Stabilność i wiarygodność

W rok 2020 firma WEBAC Sp. z o.o. wchodzi z ofertą tradycyjnych, klasycznych środków iniekcyjnych,  opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe oraz nowych, specjalistycznych materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie.

Nowy, hybrydowy system iniekcyjny WEBAC HIS, iniekcyjny system kartuszy, nowe, zmodyfikowane żywice epoksydowe uzupełniają specjalistyczną ofertę produktów WEBAC.

Po trzech latach stałych cen produktów WEBAC na rynku polskim  w rok 2020 nasza firma wchodzi z niewielką podwyżką cen  ( od 1,5% do 2,5% w poszczególnych asortymentach)  oferowanych środków. Ceny niektórych grup produktów pozostają bez zmian (min. iniektory, system węzy iniekcyjnych, akcesoria do pomp iniekcyjnych, gumy pęczniejące)

Niezmiennie pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Wysokiej jakości, specjalistyczne produkty oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym. Dla lepszej jakości naszych  usług zmieniliśmy  w roku 2019  bank obsługujący nasze działania gospodarcze, wprowadziliśmy możliwość rozliczeń kartami płatniczymi,  stosujemy formę faktur elektronicznych.

W rok 2020 wchodzimy z aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualnymi Kartami Technicznymi produktów WEBAC, Prospektami tematycznymi oraz nowymi Broszurami (Flyer).

Cennik WEBAC 2020  oraz Przegląd Produktów WEBAC 2020 zawierają wspomnianą korektę cen oraz drobne zmiany  formalne w stosunku do wersji 2019.

Zgodnie z „ Naszymi zasadami i wartościami”, opisanymi na stronie internetowej www.webac.pl, postępujemy według reguły, że „Nasi klienci i partnerzy są w centrum naszych działań „ oraz, że Tylko zadowoleni klienci są gwarancją długoterminowego sukcesu firmy”.

Z życzeniami sukcesów-  WEBAC Sp. z o.o. Warszawa

WEBAC w Brazylii

W brazylijskim mieście Fortaleza – Ceara, w dniach 15-18. 10.2019 odbyły się targi IBRACON 2019, temat wiodący: „Trwałość konstrukcji betonowych – postęp technologiczny”.
Specjaliści firmy WEBAC przedstawili tam swoje najnowsze rozwiązania technologiczne i materiałowe oparte na wieloletniej praktyce i doświadczeniu firmy WEBAC w tym zakresie.

WEBAC HIS w Monachium

Sukcesem zakończyła się prezentacja nowego produktu WEBAC HIS podczas 40. Kolokwium „Iniekcje fundamentowe w praktyce”, które odbyło się w dniu 20.09.2019r. w Monachium.
WEBAC HIS łączy zalety klasycznej iniekcji cementowej z zaletami iniekcji poliuretanowej.
Zaprezentowane rozwiązanie techniczne oraz wydajność przedstawionego systemu WEBAC HIS była zaskoczeniem i sukcesem w odbiorze wielu uczestników pokazu.

Elektrownie Wiatrowe / WEBAC HIS

Doświadczenia firmy WEBAC w uszczelnianiu i naprawach betonu coraz częściej odnoszą się do specjalistycznych obszarów budownictwa. 
W naprawach  fundamentów elektrowni wiatrowych sprawdzają się tylko produkty o szczególnych parametrach i właściwościach.
Ulotka “Siłownie wiatrowe” (kliknij, aby pobrać) sygnalizuje takie specjalistyczne propozycje firmy WEBAC

Warszawa , wrzesień 2019.

Targi TiefbauLIVE

Targi pokazowe dla budownictwa drogowego i inżynierii lądowej Karlsruhe/ Niemcy 5-7.09.2019r.

W dnia 05-07.09. 2019 firma WEBAC uczestniczyła w pokazowych targach dla budownictwa i inżynierii lądowej. Specjaliści firmy WEBAC zaprezentowali tam miedzy innymi rozwiązania technologiczne i materiałowe z obszaru Consolidation Line, nowy produkt WEBAC HIS  oraz najnowsze produkty z klasycznej linii produktowej WEBAC

“Nasza formuła…”

Ulotka „Nasza formuła – Wasze rozwiązanie” z czerwca 2019 r.
sygnalizuje trzy ważne obszary zastosowań produktów WEBAC.

Obszary zastosowań:

  • Uszczelnienie budowli murowanych
  • Iniekcja kurtynowa
  • Napraw rys i spękań

opisane są w poszczególnych prospektach tematycznych o takich samych tytułach. Prospekty te mamy przygotowane w klasycznej, papierowej formie; dostępne są również w wersji elektronicznej w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej. Szybki dostęp do wymienionych prospektów z telefonu komórkowego możliwy jest po zeskanowaniu kodu QR.

Kompas produktów WEBAC

W syntetycznej, łatwej do analizy formie przedstawiamy „ściagawkę”  z poprawnego doboru i skutecznych zastosowań poszczególnych produktów WEBAC

Prospekt: „Ochrona Zabytków”

Z przyjemnością informujemy, iż  w grudniu 2018r. przygotowaliśmy polską wersje prospektu „Ochrona zabytków”.

Opisanych tam zostało kilkanaście obiektów, w których, w procesie naprawy i restauracji zabytkowej substancji budowlanej, zastosowano różne produkty WEBAC.

Ten prospekt, jak i inne prospekty opisujące różne zastosowania środków WEBA dostępne są w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej