Nowości

WEBAC 2022 – Zaufanie i stabilność

Kolejny Rok -2021- zaznaczony pandemią wirusa COVID 19 przebiegł pod znakiem wypracowania mechanizmów przystosowawczych umożliwiających bieżącą, bezpieczną działalność gospodarczą również firmy WEBAC Sp. z o.o.

W nowy rok 2022 firma WEBAC wchodzi z wypracowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi i logistycznymi zapewniającymi partnerom handlowym i firmom wykonawczym realny dostęp do sprawdzonych i uznanych produktów i technologii WEBAC.

Od początku roku 2022 pracujemy na nowej wersji programu Symfonia Handel wzbogaconym o nowe elementy odpowiadające aktualnym wymogom prawnym, podatkowym i sprawozdawczym (e-dokumenty, e-przelewy, e-deklaracje). Naszym partnerom handlowym ułatwi i uprości wiele kwestii formalnych i proceduralnych.

W roku 2022 oferujemy cala gamę tradycyjnych środków iniekcyjnych opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, sprzętu iniekcyjnego (pompy i iniektory) oraz sprawdzonych już produktów technicznych (m.in. węże iniekcyjne, gumy pęczniejące).

Oferta roku 2022 wzbogacona o środek do wypełniania dylatacji WEBAC PURflex, dostępna jest w formie prospektu Przegląd Produktów- Cennik – WEBAC 2022 na stronie www.webac.pl w zakładkach PRODUKTY oraz DO POBRANIA.

Czynniki zewnętrzne (wzrost cen surowców, rosnący kurs waluty EUR, inflacja) wpływające na koszty aktywności gospodarczej wymuszają wzrost cen naszych produktów do ok. 5% w stosunku do roku 2021.

Już tradycyjnie, od lat, bez względu na zmienne warunki ekonomiczne i geopolityczne pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne produkty WEBAC oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Zapewniamy sprawną logistykę, realność oferty, ciągłość sprzedaży, szkolenia.

W roku 2022 polecamy ciągle aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualne Karty Techniczne produktów WEBAC, Prospekty tematyczne, Broszury (Flyer)

Z życzeniami wspólnej pomyślności

Prezes Zarządu WEBAC Sp. z o.o.

Szkolenie w firmie WEBAC w Niemczech

W dniach 10-11.03.2022 w centrum szkoleniowym i logistycznym firmy WEBAC Chemie GmbH w Barsbuttel k/ Hamburga w Niemczech odbyło się szkolenie wraz z pokazem praktycznym z zakresu stosowania i przerabiania produktów WEBAC do uszczelniania, stabilizacji i utwardzania podłoży.
Przedstawiciele polskich firm wykonawczych mieli okazje zapoznać się z charakterystyką techniczną oraz wziąć udział w praktycznym, iniekcyjnym stosowaniu nowoczesnych produktów Conslidatione Line. Ponadto zaprezentowano uczestnikom szkolenia profesjonalne, własne zaplecze badawcze firmy WEBAC, zaplecze magazynowe i logistyczne.
Ciekawe, merytoryczne szkolenie potwierdziło w oczach polskich partnerów firmy WEBAC wysoki poziom stosowanych technologii, profesjonalna organizacje produkcji oraz sprawna logistykę. Wszystko to składa się na wysoka, jakość oferowanych produktów i rozwiązań technologicznych firmy WEBAC. Uczestnicy szkolenia uzyskali potwierdzenie swoich dobrych doświadczeń w stosowaniu produktów WEBAC na runku polskim oraz przeświadczenie o stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań materiałowo technologicznych z obszaru uszczelniania, stabilizacji i utwardzania podłoży.

Przegląd Produktów WEBAC 2022

Jak co roku przygotowaliśmy nową wersje Przeglądu Produktów WEBAC 2022.

Zestawienie całej oferty produktowej firmy WEBAC na rok 2022 uwzględnia wszelkie poprzednie i najbardziej aktualne   zmiany i korekty w niektórych asortymentach  oraz jednostkach opakowawczych wraz z cenami.

Dokument „ Przegląd Produktów/ Cennik  WEBAC 20202„  w formie PDF znajduje się na naszej stronie internetowej www.webac.pl w zakładce PRODUKTY , w kolumnie „ Produkty do napraw i uszczelnień „ oraz w zakładce DO POBRANIA w środkowej kolumnie „Inne dokumenty”

Deutschlandhaus w Berlinie

Uszczelnienia i zabezpieczenia przeciwwodne specjalistycznymi produktami WEBAC

Budynek Deutschlandhaus został zbudowany w 1926 roku w stylu nowego modernizmu w Berlinie, w dzielnicy Kreuzberg. Po burzliwej historii został gruntownie wyremontowany i przebudowany w latach 2013-2020. W budynku tym znalazła siedzibę fundacja „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” ze swoim Centrum Dokumentacyjnym, które otwarte zostało pod koniec czerwca 2020r.
W trakcie analizy stanu technicznego obiektu stwierdzono, że filary nośne w piwnicy były bardzo wilgotne. Nie jest to rzadkością w piwnicach berlińskich gdyż wody gruntowe występują tutaj często na poziomie – 1,5 metra poniżej poziomu gruntu. Resztę zrobił pobliski Kanał Landwehry.
Filary nośne były nie tylko mokre, ale miały także pustki i kawerny. Opracowano odpowiednią koncepcję renowacji. W pierwszej kolejności uszczelniono miejsca przecieków i wypełniono pustki spienialną żywicą poliuretanową WEBAC 150. W następnym kroku wykonano poziomą przeponę przed podciąganiem kapilarnym z wykorzystaniem poliuretanowej żywicy iniekcyjnej z certyfikatem WTA – WEBAC 1401. Zewnętrzny mur zabezpieczony został w technice iniekcji kurtynowej z zastosowaniem żelu akrylowego – WEBAC 240. Zastosowana technologia oparta o technikę iniekcji ciśnieniowej oraz wypróbowywane i sprawdzone na wielu innych obiektach trzy specjalistyczne produkty WEBAC po raz kolejny potwierdziły swoje znakomite właściwości w obszarze przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zabezpieczeniach budowli.

Nowe ceny WEBAC od 01.05.2021

Szanowni Państwo;
Sytuacja geopolityczna, w tym niedobory w dostępność surowców chemii budowlanej doprowadziły do znacznego wzrostu kosztów produkcji środków WEBAC. W tej trudnej sytuacji firma WEBAC nadal zapewnia produkcję i dostawy z typową dla siebie niezawodnością.

Dostosowując się do sytuacji rynkowej, w tym znaczącego wzrostu kursu waluty EUR w stosunku do waluty polskiej, zmuszeni jesteśmy podnieść ceny produktów WEBAC o kilka procent, od dnia 01.05.2021r. Wraz z korekta cen niewielkim zmianom ulegają handlowe jednostki opakowawcze poszczególnych produktów.

Nasi doradcy pozostają do dyspozycji w wyjaśnianiu kwestii technologicznych, handlowych oraz logistycznych

                                                                                  Pozostajemy z poważaniem

Zarząd WEBAC Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Krzysztof Wrona

Seminaria WEBAC Online – także na YouTube

Od stycznia 2021 przekazujemy naszym partnerom i klientom możliwość korzystania z internetowych szkoleń Online w zakresie czterech głównych obszarów zastosowań środków WEBAC:

Iniekcje kurtynowe – https://lnkd.in/dSAWSz8
Przepony poziome – https://lnkd.in/d2bgJBk
Naprawa rys – https://lnkd.in/dtDxRVs
Stabilizacja gruntu – https://lnkd.in/dcSM3bN

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych doradców technicznych firmy WEBAC z Hamburga. Na tym etapie udostępniamy szkolenia w wersji językowej angielskiej i niemieckiej. Dostępne są one na YouTube oraz na stronie in inetrnetowej www.webac.pl w zakładce „O firmie” w dziale „Seminaria i szkolenia”.

Przygotujemy polskie wersje językowe oraz pełniejsze, pogłębione  merytorycznie szkolenia online .

Warszawa, Luty 2021

WEBAC 2021 – Stabilność i kontynuacja

Rok 2020 przyniósł nowe problemy i wyzwania związane z pandemią wirusa COVID 19. Wprowadzone zostały, i nadal obowiązują, w firmie WEBAC procedury higieniczne umożliwiające bieżącą, bezpieczną działalność gospodarczą.

W firmie WEBAC doszło ponadto do zmiany w Zarządzie Spółki związanej z przejściem na emeryturę (30.09.2020) wieloletniego Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Dziedzickiego. Powołanie nowego Prezesa Krzysztofa Wronę, wieloletniego pracownika firmy WEBAC, umożliwiło płynną i stabilną kontynuacje działalności Spółki w trudnych warunkach rynkowych i nowej sytuacji kadrowej.

W rok 2021 spółka WEBAC wchodzi z ofertą tradycyjnych, klasycznych środków iniekcyjnych opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, sprzętu iniekcyjnego (pompy i iniektory) oraz sprawdzonych już produktów technicznych (m.in. węże iniekcyjne, gumy pęczniejące). Od końca roku 2020 uzupełniliśmy naszą ofertę o nowe specjalistyczne produkty (jednokomponentową spienialną żywicą poliuretanową PURstop 1K oraz nowy żel akrylowy WEBAC 270)

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się iniekcyjny system kartuszy oraz produkty z obszaru Conslolidation Line.

Swoje znakomite właściwości potwierdzają produkty wprowadzone w roku 2018 – WEBAC 155 (jednokomponentowa spienialna żywica poliuretanowa) oraz WEBAC 1500 (hybrydowa żywica poliuretanowa).

W końcówce roku 2020 przygotowaliśmy nowe, zaktualizowane Atesty Higieniczne PZH dla 14 ważnych produktów WEBAC.

Od kilku lat utrzymujemy stałe, stabilne ceny produktów WEBAC. W roku 2021 wprowadzamy niewielką podwyżkę cen dla 4 (uzupełniających) produktów z oferty WEBAC.

Niezależnie od zmiennych uwarunkowań zewnętrznych pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Wysokiej, jakości, specjalistyczne produkty oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym.

W roku 2021 polecamy ciągle aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualne Karty Techniczne produktów WEBAC, Prospekty tematyczne, Broszury (Flyer): Dostępne już są certyfikaty EPD.

Cennik WEBAC 2021 oraz Przegląd Produktów WEBAC 2021 zawierają niewielkie korekty cenowe oraz wymienione, nowe produkty.

Z życzeniami wspólnej pomyślności

Prezes Zarządu WEBAC Sp. z o.o.

Krzysztof Wrona

Warszawa, styczeń 2021 r.

NOWA SPIENIALNA ŻYWICA POLIURETANOWA PURstop 1K

1-Skladnikowa żywica iniekcyjna z katalizatorem

Produkt WEBAC PURstop 1K – jest najnowszym efektem prac, badań i prób laboratorium WEBAC w Hamburgu. Jednoskładnikowa spienialna żywica poliuretanowa WEBAC PURstop 1K uzupełnia paletę produktów do szybkiego, czasowego tamowania wycieków wody w budownictwie.

Łatwość przerabiania, szybki proces spieniania (ok. 25 sek. od kontaktu z wodą), duża ekspansja objętościowa, regulowany czas reakcji z katalizatorem WEBAC PURstop ACC 1K (do 10%) umożliwiają szerokie zastosowanie środka WEBAC PURstop 1Kw różnych warunkach wodnych, temperaturowych, gruntowych. Pierwsze doświadczenia wskazują, iż WEBAC PURstop 1K jest atrakcyjnym uzupełnieniem palety produktów do skutecznej ochrony przed wodą w budownictwie. Produkt ten firma WEBAC oferuje w cenie niższej w stosunku do innych spienialnych systemów poliuretanowych.

WEBAC w Brazylii

W brazylijskim mieście Fortaleza – Ceara, w dniach 15-18. 10.2019 odbyły się targi IBRACON 2019, temat wiodący: „Trwałość konstrukcji betonowych – postęp technologiczny”.
Specjaliści firmy WEBAC przedstawili tam swoje najnowsze rozwiązania technologiczne i materiałowe oparte na wieloletniej praktyce i doświadczeniu firmy WEBAC w tym zakresie.

WEBAC HIS w Monachium

Sukcesem zakończyła się prezentacja nowego produktu WEBAC HIS podczas 40. Kolokwium „Iniekcje fundamentowe w praktyce”, które odbyło się w dniu 20.09.2019r. w Monachium.
WEBAC HIS łączy zalety klasycznej iniekcji cementowej z zaletami iniekcji poliuretanowej.
Zaprezentowane rozwiązanie techniczne oraz wydajność przedstawionego systemu WEBAC HIS była zaskoczeniem i sukcesem w odbiorze wielu uczestników pokazu.