Nowości

WEBAC w Brazylii

W brazylijskim mieście Fortaleza – Ceara, w dniach 15-18. 10.2019 odbyły się targi IBRACON 2019, temat wiodący: „Trwałość konstrukcji betonowych – postęp technologiczny”.
Specjaliści firmy WEBAC przedstawili tam swoje najnowsze rozwiązania technologiczne i materiałowe oparte na wieloletniej praktyce i doświadczeniu firmy WEBAC w tym zakresie.

WEBAC HIS w Monachium

Sukcesem zakończyła się prezentacja nowego produktu WEBAC HIS podczas 40. Kolokwium „Iniekcje fundamentowe w praktyce”, które odbyło się w dniu 20.09.2019r. w Monachium.
WEBAC HIS łączy zalety klasycznej iniekcji cementowej z zaletami iniekcji poliuretanowej.
Zaprezentowane rozwiązanie techniczne oraz wydajność przedstawionego systemu WEBAC HIS była zaskoczeniem i sukcesem w odbiorze wielu uczestników pokazu.

Elektrownie Wiatrowe / WEBAC HIS

Doświadczenia firmy WEBAC w uszczelnianiu i naprawach betonu coraz częściej odnoszą się do specjalistycznych obszarów budownictwa. 
W naprawach  fundamentów elektrowni wiatrowych sprawdzają się tylko produkty o szczególnych parametrach i właściwościach.
Ulotka “Siłownie wiatrowe” (kliknij, aby pobrać) sygnalizuje takie specjalistyczne propozycje firmy WEBAC

Warszawa , wrzesień 2019.

Targi TiefbauLIVE

Targi pokazowe dla budownictwa drogowego i inżynierii lądowej Karlsruhe/ Niemcy 5-7.09.2019r.

W dnia 05-07.09. 2019 firma WEBAC uczestniczyła w pokazowych targach dla budownictwa i inżynierii lądowej. Specjaliści firmy WEBAC zaprezentowali tam miedzy innymi rozwiązania technologiczne i materiałowe z obszaru Consolidation Line, nowy produkt WEBAC HIS  oraz najnowsze produkty z klasycznej linii produktowej WEBAC

“Nasza formuła…”

Ulotka „Nasza formuła – Wasze rozwiązanie” z czerwca 2019 r.
sygnalizuje trzy ważne obszary zastosowań produktów WEBAC.

Obszary zastosowań:

  • Uszczelnienie budowli murowanych
  • Iniekcja kurtynowa
  • Napraw rys i spękań

opisane są w poszczególnych prospektach tematycznych o takich samych tytułach. Prospekty te mamy przygotowane w klasycznej, papierowej formie; dostępne są również w wersji elektronicznej w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej. Szybki dostęp do wymienionych prospektów z telefonu komórkowego możliwy jest po zeskanowaniu kodu QR.

Kompas produktów WEBAC

W syntetycznej, łatwej do analizy formie przedstawiamy „ściagawkę”  z poprawnego doboru i skutecznych zastosowań poszczególnych produktów WEBAC

WEBAC 2019 – Wysokie standardy

Rok 2019, jest kolejnym w ponad 25-letniej aktywności firmy WEBAC
na rynku polskim, w którym oferta tradycyjnych już środków iniekcyjnych
WEBAC, iniektorów, osprzętu iniekcyjnego oraz innych specjalistycznych
materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie stanowi ważny
segment polskiego rynku chemii budowlanej.
Firma WEBAC pozostaje stabilnym i niezawodnym partnerem w
relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne
produkty WEBAC oparte o własne, sprawdzone know-how odpowiadają
najwyższym standardom. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i serwis.
Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem
firmowym.
W rok 2019 firma WEBAC wchodzi ze stabilnymi, niezmiennymi od 3
lat cenami oferowanych produktów.

W roku 2019 dalej zapewniamy rzetelna i pełną informacje na naszej stronie
internetowej www.webac.pl . Ciągle zaktualizujemy „Karty Techniczne” produktów
WEBAC oraz inne materiały informacyjne.

Cennik WEBAC 2019 oraz Przegląd Produktów WEBAC 2019 zawierają niewielkie
zmiany w układzie produktów ( m.in. nowa, mniejsza jednostka opakowawcza
Reiniger B).

W roku 2018 rozszerzyliśmy grupę produktów posiadających znak CE, zwiększyliśmy
rezerwowe stany magazynowe zapewniające ciągła sprzedaż wszystkich produktów.
W roku 2019 chcemy utrzymać te korzystne dla naszych partnerów trendy i
starania.
Niezmiennie dbamy o rzetelność przekazywanych informacji, bezpieczeństwo
techniczne i higieniczne w stosowaniu produktów i technologii WEBAC, zgodnie z
„ Naszymi zasadami i wartościami” opisanymi na stronie internetowej
www.webac.pl

Prospekt: „Ochrona Zabytków”

Z przyjemnością informujemy, iż  w grudniu 2018r. przygotowaliśmy polską wersje prospektu „Ochrona zabytków”.

Opisanych tam zostało kilkanaście obiektów, w których, w procesie naprawy i restauracji zabytkowej substancji budowlanej, zastosowano różne produkty WEBAC.

Ten prospekt, jak i inne prospekty opisujące różne zastosowania środków WEBA dostępne są w zakładce „Do pobrania” naszej strony internetowej