Nowości

WEBAC 2022 – Zaufanie i stabilność

Kolejny Rok -2021- zaznaczony pandemią wirusa COVID 19 przebiegł pod znakiem wypracowania mechanizmów przystosowawczych umożliwiających bieżącą, bezpieczną działalność gospodarczą również firmy WEBAC Sp. z o.o.

W nowy rok 2022 firma WEBAC wchodzi z wypracowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi i logistycznymi zapewniającymi partnerom handlowym i firmom wykonawczym realny dostęp do sprawdzonych i uznanych produktów i technologii WEBAC.

Od początku roku 2022 pracujemy na nowej wersji programu Symfonia Handel wzbogaconym o nowe elementy odpowiadające aktualnym wymogom prawnym, podatkowym i sprawozdawczym (e-dokumenty, e-przelewy, e-deklaracje). Naszym partnerom handlowym ułatwi i uprości wiele kwestii formalnych i proceduralnych.

W roku 2022 oferujemy cala gamę tradycyjnych środków iniekcyjnych opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, sprzętu iniekcyjnego (pompy i iniektory) oraz sprawdzonych już produktów technicznych (m.in. węże iniekcyjne, gumy pęczniejące).

Oferta roku 2022 wzbogacona o środek do wypełniania dylatacji WEBAC PURflex, dostępna jest w formie prospektu Przegląd Produktów- Cennik – WEBAC 2022 na stronie www.webac.pl w zakładkach PRODUKTY oraz DO POBRANIA.

Czynniki zewnętrzne (wzrost cen surowców, rosnący kurs waluty EUR, inflacja) wpływające na koszty aktywności gospodarczej wymuszają wzrost cen naszych produktów do ok. 5% w stosunku do roku 2021.

Już tradycyjnie, od lat, bez względu na zmienne warunki ekonomiczne i geopolityczne pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne produkty WEBAC oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Zapewniamy sprawną logistykę, realność oferty, ciągłość sprzedaży, szkolenia.

W roku 2022 polecamy ciągle aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualne Karty Techniczne produktów WEBAC, Prospekty tematyczne, Broszury (Flyer)

Z życzeniami wspólnej pomyślności

Prezes Zarządu WEBAC Sp. z o.o.

Adwent 2022

Adwent to czterotygodniowy czas, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Adwent jest wyjątkowym

czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Infrastruktura podziemna

Renowacja kanałów i szachtów

W listopadzie 2022 firma WEBAC udostępnia swoim partnerom i klientom nowa ulotkę dotyczącą renowacji infrastruktury podziemnej. Sygnalizujemy w niej różne zagrożenia i problemy techniczne związane z coraz powszechniejszym budownictwem podziemnym oraz awizujemy sposoby napraw i renowacji z wykorzystaniem środków iniekcyjnych WEBAC, szpachlówek, węży iniekcyjnych i żywicznych środków powłokowych WEBAC. Wkrótce udostępnimy te ulotkę w języku polskim (Pobierz ulotkę w języku NIEMIECKIM).

Odnowienie ważności certyfikatu ISO 9001

Dalsza ważność certyfikatu ISO 9001dla firmy WEBAC

Od wielu lat  WEBAC Chemie GmbH legitymuje się certyfikatem zgodności z normą DIN EN ISO 9001 (Pobierz certyfikat WEBAC ISO).
W kolejnej wersji przedłużającej  ważność tego dokumentu  Instytut TUV NORD CERT potwierdza zgodność ze standardem normy ISO 9001 wprowadzonego i stosowanego systemu zarządzania jakością w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów WEBAC

Szkolenie w firmie WEBAC w Niemczech

W dniach 10-11.03.2022 w centrum szkoleniowym i logistycznym firmy WEBAC Chemie GmbH w Barsbuttel k/ Hamburga w Niemczech odbyło się szkolenie wraz z pokazem praktycznym z zakresu stosowania i przerabiania produktów WEBAC do uszczelniania, stabilizacji i utwardzania podłoży.
Przedstawiciele polskich firm wykonawczych mieli okazje zapoznać się z charakterystyką techniczną oraz wziąć udział w praktycznym, iniekcyjnym stosowaniu nowoczesnych produktów Conslidatione Line. Ponadto zaprezentowano uczestnikom szkolenia profesjonalne, własne zaplecze badawcze firmy WEBAC, zaplecze magazynowe i logistyczne.
Ciekawe, merytoryczne szkolenie potwierdziło w oczach polskich partnerów firmy WEBAC wysoki poziom stosowanych technologii, profesjonalna organizacje produkcji oraz sprawna logistykę. Wszystko to składa się na wysoka, jakość oferowanych produktów i rozwiązań technologicznych firmy WEBAC. Uczestnicy szkolenia uzyskali potwierdzenie swoich dobrych doświadczeń w stosowaniu produktów WEBAC na runku polskim oraz przeświadczenie o stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań materiałowo technologicznych z obszaru uszczelniania, stabilizacji i utwardzania podłoży.

Przegląd Produktów WEBAC 2022

Jak co roku przygotowaliśmy nową wersje Przeglądu Produktów WEBAC 2022.

Zestawienie całej oferty produktowej firmy WEBAC na rok 2022 uwzględnia wszelkie poprzednie i najbardziej aktualne   zmiany i korekty w niektórych asortymentach  oraz jednostkach opakowawczych wraz z cenami.

Dokument „ Przegląd Produktów/ Cennik  WEBAC 20202„  w formie PDF znajduje się na naszej stronie internetowej www.webac.pl w zakładce PRODUKTY , w kolumnie „ Produkty do napraw i uszczelnień „ oraz w zakładce DO POBRANIA w środkowej kolumnie „Inne dokumenty”

Deutschlandhaus w Berlinie

Uszczelnienia i zabezpieczenia przeciwwodne specjalistycznymi produktami WEBAC

Budynek Deutschlandhaus został zbudowany w 1926 roku w stylu nowego modernizmu w Berlinie, w dzielnicy Kreuzberg. Po burzliwej historii został gruntownie wyremontowany i przebudowany w latach 2013-2020. W budynku tym znalazła siedzibę fundacja „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” ze swoim Centrum Dokumentacyjnym, które otwarte zostało pod koniec czerwca 2020r.
W trakcie analizy stanu technicznego obiektu stwierdzono, że filary nośne w piwnicy były bardzo wilgotne. Nie jest to rzadkością w piwnicach berlińskich gdyż wody gruntowe występują tutaj często na poziomie – 1,5 metra poniżej poziomu gruntu. Resztę zrobił pobliski Kanał Landwehry.
Filary nośne były nie tylko mokre, ale miały także pustki i kawerny. Opracowano odpowiednią koncepcję renowacji. W pierwszej kolejności uszczelniono miejsca przecieków i wypełniono pustki spienialną żywicą poliuretanową WEBAC 150. W następnym kroku wykonano poziomą przeponę przed podciąganiem kapilarnym z wykorzystaniem poliuretanowej żywicy iniekcyjnej z certyfikatem WTA – WEBAC 1401. Zewnętrzny mur zabezpieczony został w technice iniekcji kurtynowej z zastosowaniem żelu akrylowego – WEBAC 240. Zastosowana technologia oparta o technikę iniekcji ciśnieniowej oraz wypróbowywane i sprawdzone na wielu innych obiektach trzy specjalistyczne produkty WEBAC po raz kolejny potwierdziły swoje znakomite właściwości w obszarze przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zabezpieczeniach budowli.

Seminaria WEBAC Online – także na YouTube

Od stycznia 2021 przekazujemy naszym partnerom i klientom możliwość korzystania z internetowych szkoleń Online w zakresie czterech głównych obszarów zastosowań środków WEBAC:

Iniekcje kurtynowe – https://lnkd.in/dSAWSz8
Przepony poziome – https://lnkd.in/d2bgJBk
Naprawa rys – https://lnkd.in/dtDxRVs
Stabilizacja gruntu – https://lnkd.in/dcSM3bN

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych doradców technicznych firmy WEBAC z Hamburga. Na tym etapie udostępniamy szkolenia w wersji językowej angielskiej i niemieckiej. Dostępne są one na YouTube oraz na stronie in inetrnetowej www.webac.pl w zakładce „O firmie” w dziale „Seminaria i szkolenia”.

Przygotujemy polskie wersje językowe oraz pełniejsze, pogłębione  merytorycznie szkolenia online .

Warszawa, Luty 2021

NOWA SPIENIALNA ŻYWICA POLIURETANOWA PURstop 1K

1-Skladnikowa żywica iniekcyjna z katalizatorem

Produkt WEBAC PURstop 1K – jest najnowszym efektem prac, badań i prób laboratorium WEBAC w Hamburgu. Jednoskładnikowa spienialna żywica poliuretanowa WEBAC PURstop 1K uzupełnia paletę produktów do szybkiego, czasowego tamowania wycieków wody w budownictwie.

Łatwość przerabiania, szybki proces spieniania (ok. 25 sek. od kontaktu z wodą), duża ekspansja objętościowa, regulowany czas reakcji z katalizatorem WEBAC PURstop ACC 1K  (do 10%) umożliwiają szerokie zastosowanie środka WEBAC PURstop 1Kw różnych warunkach wodnych, temperaturowych, gruntowych. Pierwsze doświadczenia wskazują, iż WEBAC PURstop 1K jest atrakcyjnym uzupełnieniem palety produktów do skutecznej ochrony  przed wodą w budownictwie. Produkt ten firma WEBAC oferuje w cenie niższej w stosunku do innych spienialnych systemów poliuretanowych.

WEBAC w Brazylii

W brazylijskim mieście Fortaleza – Ceara, w dniach 15-18. 10.2019 odbyły się targi IBRACON 2019, temat wiodący: „Trwałość konstrukcji betonowych – postęp technologiczny”.
Specjaliści firmy WEBAC przedstawili tam swoje najnowsze rozwiązania technologiczne i materiałowe oparte na wieloletniej praktyce i doświadczeniu firmy WEBAC w tym zakresie.