Zapora na rzece w Dolnej Saksonii

Iniekcyjne uszczelnienie zapory środkiem WEBAC PURseal

Zapora usytuowana na niewielkiej rzece Oder, w pobliżu miasta Osterode w dolnej Saksonii w Niemczech ( geograficznie prawie w środku Niemiec) została uruchomiona w roku 1934. Jej zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa oraz wytwarzanie prądu. W latach 2011 – 2015 zapora została gruntownie wyremontowana.

Uszkodzenia w studzienkach rewizyjnych zapory
W trakcie technicznej inwentaryzacji zapory stwierdzono rysy, pustki, nieszczelne przerwy technologiczne, wiele zawilgoconych/ mokrych miejsc oraz występowanie aktywnych przecieków z wodą napierającą.

Podjęte działania
Betonowe wnętrze zapory zostało uszczelnione i wzmocnione za pomocą szybko sieciującej żywicy WEBAC PURseal (miejscowo z dodatkiem katalizatora WEBAC ACC 3). Firma wykonawcza dokonywała tłoczenia materiału iniekcyjnego metodą alpinistyczną.  Stosowano iniektory śrubowe z kalamitką płaską oraz pompę iniekcyjną WEBAC IP 320/30/30.  Pompa ta o dużej wydajności jest przeznaczona do bezproblemowego przerabiania szybko reagujących materiałów jak np. WEBAC PURseal z katalizatorem WEBAC ACC3. Również w przypadku dłuższych węży ssących (w tym przypadku do 60 m) materiał jest tłoczony bezpiecznie i równomiernie.