Consolidation Line

Skuteczne uszczelnienia i rozwiązania stabilizujące w budownictwie górniczym, tunelowym i hydrotechnicznym osiąga się poprzez dobór wzajemnie zgodnych elementów takich jak

  • Specjalistyczna, odpowiadająca konkretnym celom i warunkom koncepcja iniekcji
  • Dobór właściwych produktów
  • oraz optymalna technika i oprzyrządowanie iniekcyjne

System Consolidation Line WEBAC wychodzi naprzeciw wszystkim tym warunkom i oczekiwaniom. Zróżnicowane wymogi w tym obszarze spełniają poliuretanowe, krzemianowe i akrylowe produkty WEBAC o specjalnych właściwościach, bezpieczne ekologicznie, efektywne i ekonomiczne. Szczególną właściwością proponowanych rozwiązań jest możliwość modyfikacji parametrów poszczególnych produktów – poprzez przyspieszacze, modulatory spieniania i opóźniacze reakcji. Niewielki dodatek składników modyfikujących umożliwia optymalne i indywidualne dopasowanie proponowanych rozwiązań do konkretnych wymogów.