Konsolidacja sklepień wyrobisk

W celu zabezpieczenia sklepień wyrobisk w strefach zaburzeń tektonicznych przed luźnymi kamieniami czy głazami, stosowana jest konsolidacja gruntu. W tym celu używa się żywic krzemianowych. Ich właściwości: zwiększania objętości w trakcie spieniania, nie spienianie w kontakcie z wodą i niska lepkość pozwalają na dobrą penetrację podłoża i stworzenie parasolowego zabezpieczenia, przez co zostaje osiągnięta stabilizacja gruntu.

Możliwe jest także wklejenie kotew w sklepienia wyrobisk podziemnych. Używa się do tego żywic lepkich o dobrej płynności. Nie istnieje zagrożenie, że głowice maszyn drążących tunele zostaną zapchane przez ten materiał, ponieważ można go skrawać lub ciąć. Ponadto stabilizacja podłoża zostanie osiągnięta w stosunkowo krótkim czasie, gdyż żywice szybko aktywują się i stają wytrzymałe.