Uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych

Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie, w tym w budownictwie podziemnym
W wielu obszarach budownictwa istnieje konieczność fachowego i skutecznego uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji przed wodą. Uszczelnienia takie można wykonać na wiele sposobów. W nowo wznoszonych obiektach montuje się planowo  węże iniekcyjne i uszczelnienia pęczniejące ( gumy pęczniejące). Przy wykonywaniu zewnętrznych uszczelnień dylatacji stosuje się przyklejane na powierzchni wzdłuż dylatacji taśmy dylatacyjne TPE. Do wypełnień dylatacji wykorzystuje się elastyczne żywice epoksydowe. Do wtórnej ( naprawczej) iniekcji poziomych i pionowych dylatacji wykorzystuje się żywice hydrostrukturalne (np. żel akrylowy WEBAC 240 z dodatkiem polimerowym Bseal). Przy uszczelnianiu dylatacji ważne jest, aby zastosowany materiał był w stanie skompensować zakres rozszerzalności i skurczu dylatacji; nie niszcząc materiału wypełniającego zapewnić szczelność dylatacji.

Produkty do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji

Węże iniekcyjne WEBAC
Węże iniekcyjne w połączeniu z żywicami iniekcyjnymi WEBAC tworzą praktyczny i wielozadaniowy system do uszczelniania przerw roboczych w budownictwie. System ten umożliwia, zarówno elastyczne, pracujące,  uszczelnianie jak i „siłowe”, uciąglające – które oprócz uszczelnienia wnoszą element  przenoszący naprężenia, łączenie przerw roboczych .  Węże iniekcyjne montuje się również równolegle z montowanymi taśmami, sznurami, gumami pęczniejącymi czy np. blachami dylatacyjnymi w dylatacjach i wykorzystuje się je, gdy w okresie późniejszym zachodzi konieczność doszczelnienia dylatacji.

Sznury bentonitowe WEBAC
Bentonitowe sznury pęczniejące są pomyślane dla uszczelnienia przerw roboczych w elementach budowlanych wykonywanych z betonu lanego. „Samoiniekcyjne” właściwości materiału pęczniejącego umożliwiają uszczelnienie zarysowań, gniazd żwirowych czy ubytków w betonie.

Polimerowe Gumy Pęczniejące (PGP)
Polimerowe gumy pęczniejące WEBAC są w przeciwieństwie do sznurów bentonitowych stabilne  w swojej formie.  Obszar zastosowań PGP jest przez to znacznie szerszy. Obok uszczelniania przerw roboczych PGP WEBAC stosować można w uszczelnianiu otwartych dylatacji i połączeń miedzy prefabrykowanymi elementami betonowymi.

Taśma dylatacyjna TPE
Taśma dylatacyjna TPE jest zewnętrznym zabezpieczeniem dylatacji. Stosuje się je zarówno w klasycznych dylatacjach, przerwach roboczych jak tez rysach wymuszonych.

Żywice poliuretanowe WEBAC
Żywice poliuretanowe są najczęściej stosowanym materiałem do iniekcji węży iniekcyjnych,. Posiadają bardzo dobrą przyczepność do podłoża i można stosować je zarówno do mokrych jak i suchych podłoży budowlanych. Zapewniają elastyczne uszczelnienie przerwy roboczej lub rysy.

Żywice epoksydowe WEBAC
Żywice epoksydowe stosuje się do „siłowych” napraw przerw roboczych i zarysowań.  Żywice epoksydowe WEBAC osiadają bardzo dobra przyczepność do podłoża i wysoką wytrzymałość własną.

Żywice hydrostrukturalne WEBAC
Żywice hydrostrukturalne WEBAC stosuje się do elastycznego, trwałego uszczelniania dylatacji w sytuacji stałego kontaktu z wodą.  Podstawowym składnikiem żywic hydrostrukturalnych są żele akrylowe (np. WEBAC 240), które w zależności od warunków można zastosować z poprawiającym właściwości (przyczepność i elastyczność ) dodatkiem polimerowym Bseal lub w czystej postaci do wymieszania z wodą. Na rynku polskim szczególnym zainteresowaniem cieszy się żywica hydrostrukturalna WEBAC 240 z polimerem Bseal I.