Iniekcja / Iniekcja ciśnieniowa

Co to jest iniekcja? Jakie są rodzaje iniekcji?

I. Pojęcie iniekcji w budownictwie pojawiło się historycznie najwcześniej w kontekście  wtórnych poziomych izolacji  przeciwwilgociowych . Wyróżnia się  tutaj dwie główne metody:

1/ metody mechaniczne , polegające na :
a/ odcinkowym podcinaniu muru i
b/ wbijaniu blach w spoiny

2/ metody chemiczne ( iniekcyjne) polegające na wytworzeniu w przegrodzie budowlanej przepony poziomej przerywającej podciąganie kapilarne a tym samym uzyskanie w strefie muru nad przeponą obszaru normalnej wilgotności.

 

II. Metody iniekcyjną dzieli się najogólniej  na:

1/ Iniekcje bezciśnieniowe – polegające na grawitacyjnym wprowadzaniu środka iniekcyjnego  poprzez odwierty w murze wykonane pod katem i na głębokość zależne od  konkretnych warunków wykonania prac. W metodzie bezciśnieniowej stosuje się preparaty o niskiej lepkości i rozpuszczalne w wodzie. Najczęściej wykorzystuje się silikaty, silany, mikroemulsje silokonowe, ogrzewane parafiny i poliuretanowe żywice iniekcyjne o najniższych lepkościach.  Odwiert wykonuje się najczesciej osiowo, w rozstawie rzędu 10-12,5 mm, o średnicy 20-30 mm, pod katem 30-45 w stosunku do poziomu , na głebokość 4/5 grubości ściany.

2/ Iniekcje ciśnieniowe ( wyodrębnia sie czasami iniekcje wielostopniowe) –  polegające na ciśnieniowym tłoczeniu środka iniekcyjnego poprzez zamocowane w odwiertach iniektory zwane też końcówkami iniekcyjnymi czy “pakerami”. Odwierty wykonuje się w rozstawie 10-20 cm, o średnicach od 8 do 13 mm, poziomo lub pod katem, na głębokść ok 2/3 grubości ściany. Stosowany typ pompy- urządzenie jednokomponentowe czy dwukomponentowe zależne jest od rodzaju stosowanego środka iniekcyjnego. Stosowane ciśnienia – rzędu 10 bar. Istotną zaletą  iniekcji ciśnieniowej w stosunku do iniekcji grawitacyjnej jest możliwość jej stosowania w murach mokrych i w obecności wody napierającej.

W ramach iniekcji ciśnieniowych wyróżnia się :
a/ iniekcje niskociśnieniowe – ciśnienie do 0,4 MPa ; do iniekcji rys powyżej 0,5 mm ; niewielkie wymagania sprzętowe.
b/ iniekcje średniociśnieniowe- ciśnienie do 0,8 MPa; do iniekcji rys o szerokości do 1mm
c/ iniekcje wysokociśnieniowe – przy stosownym cisnieniu powyzej 0,8 Mpa