Izolacja pozioma / Izolacja pozioma fundamentów

Na początkowym etapie budowy obiektu budowlanego ważne jest dokonanie precyzyjnej izolacji poziomej fundamentów, która będzie później pozytywnie oddziaływać na odporność termiczną całego budynku. Wykonanie zabezpieczenia ławy fundamentowej pozwala ochronić obiekt przed wilgocią, mogącą przenikać do budynku poprzez wody gruntowe. Izolacja pozioma fundamentów to podstawowe działanie, bez którego stan techniczny może szybko ulec degradacji.

Kapilarne podciąganie wody

Niebezpiecznym zjawiskiem dla stanu technicznego obiektu budowlanego jest naturalny proces kapilarnego podciągania wody, który sprowadza się do unoszenia wilgoci z wody gruntowej ku górze. Przed skutkami tej sytuacji należy się zabezpieczyć poprzez dobór optymalnej izolacji przeciwwilgociowej.

Warunki zabezpieczenia domu oraz fundamentów

Wiele różnic w zastosowaniu warstwy ochronnej zależy od tego, czy powstający budynek posiada piwnicę, czy na początkowym etapie zrezygnowano z jej budowy. W tym drugim przypadku należy przede wszystkim dołożyć większych starań do zabezpieczenia fundamentów i zwiększyć liczbę warstw papy lub folii. Wiele także zależy od rodzaju gruntu, a w szczególności od poziomu wód gruntowych na danym obszarze. Wówczas być może konieczne będzie zastosowanie dodatkowych warstw izolacji.

Metody izolacji poziomej

W budownictwie stosuje się lekkie, średnie oraz ciężkie warstwy ochronne, których uzależniony jest od warunków naturalnych terenu , na którym położony jest budynek. Czasami także, w przypadku obszarów podmokłych w dużym stopniu, lepszym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z piwnicy.

Naprawa izolacji poziomej lub położenie jej od nowa

Postępująca wilgoć w budynku może być przyczyną degradacji murów, którą można zatrzymać tylko poprzez podjęcie szybkich działań. Jedną z technik naprawczych jest metoda cięcia, która zakłada przecięcie warstwy muru, a następnie włożenie płyty wodoszczelnej lub kilku warstw papy. Inną opcją jest podbijanie fundamentów, czyli wzmacnianie ich dodatkową warstwą ochronną.

Metoda iniekcji

Jednym ze sposobów na naprawę poziomej izolacji budynku jest zastosowanie metody iniekcji, czyli wykonania odwiertów w fundamentach, a następnie dostarczenia odpowiedniego środka chemicznego, który ma za zadanie osuszyć ściany obiektu budowlanego.

Tworzenie przepony poziomej fundamentowej

Zapobiec przenikaniu wilgoci w przypadku braku lub niewłaściwej izolacji poziomej fundamentów powinno stworzenie sztucznej warstwy, czyli przepony. Wykorzystać można do tego specjalne żywice poliuretanowe. W zależności od rodzaju uszkodzenia, można zastosować inne akcesoria naprawcze. W przypadku pustek lepiej wykorzystać produkty spienialne. Przy większych stratach lepiej zastosować żywice przeznaczone do trwałego uszczelniania.

Iniekcja kurtynowa

Do osuszenia i zabezpieczenia budynku można także żele iniekcyjne, skutecznie zabezpieczające przed wilgocią W szczególnych sytuacjach, gdy inne metody, ze względów technicznych, nie mogą zostać zastosowane, wyjściem jest skorzystanie z żeli akrylowych. Do przygotowania tych środków do prawidłowej iniekcji wykorzystywane są pompy dwukomponentowe.

Przykłady budynków użyteczności publicznej

Z wykorzystaniem narzędzi iniekcyjnych firmy WEBAC dokonana została naprawa izolacji poziomej wielu obiektów wykorzystywanych codziennie przez tysiące osób. Wśród nich są chociażby:

  • Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie,
  • Tunel drogowy pod Martwą Wisłą na terenie Gdańska,
  • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  • PGE Baltic Arena w Gdańsku.

Jak pokazują te przykłady, z dostępnych środków naprawczych fundamentów korzystają największe instytucje. W przypadku pojawienia się takich problemów, warto podjąć działania jak najszybciej, co pozwoli oszczędzić późniejszych komplikacji.


Grupy produktów