Żywice krzemianowe

Nasze produkty

Żywice krzemianowe

Żywice krzemianowe łączą w sobie twardość komponentów mineralnych z ciągliwością komponentów organicznych. Wynikiem tego połączenia jest kompaktowy, nośny i wytrzymały materiał który da się obrabiać mechanicznie. Kompaktowe żywice krzemianowe nie ulegają spienianiu przy kontakcie z wodą. Trudny zapłon i wysoka temperatura zapłonu powoduje, że mogą one być stosowane w budowie np. tuneli i w górnictwie. Specjalny skład żywic krzemianowych WEBAC powoduje, że bardzo szybko uzyskują one duże wytrzymałości i nadają się np. do wklejania i zabezpieczania kotew najróżniejszych  typów.

Spienialne Żywice krzemianowe

Spienialne żywice krzemianowe łączą w sobie  kruchość komponentów mineralnych z elastycznością komponentów organicznych. Wynikiem tego połączenia jest silnie spienialny materiał o dobrych właściwościach mechanicznych. Duża, niezależna od kontaktu z wodą ekspansja spienialnych żywic krzemianowych powoduje, że są one ekonomicznym rozwiązaniem do wypełniania pustek. Trudny zapłon tych materiałów powoduje, że mogą być one używane przy budowie np.  tuneli i w górnictwie. Specjalna formuła spienialnych żywic krzemianowych WEBAC pozwoliła na uzyskanie bardzo niskiej ich lepkości. Dzieki temu przenikają one w najdrobniejsze rysy i spękania, oraz penetrują niezwięzłe podłoża , warstwy żwiru i szutru. Dzięki konsolidacji tych podłoży uzyskuje  się znaczne zwiększenie  ich wytrzymałości. Zsieciowany materiał można poddawać obróbce mechaniczne (np. ciąć lub skrawać), dzięki czemu można go stosować na drodze technologicznej maszyn drążących tunele (TBM) bez ryzyka „zaklejenia” głowic drążących i tnących.