Żywice poliuretanowe

Nasze produkty

Żywice poliuretanowe

UWAGA : NOWOŚĆ 2020:  WEBAC PURstop 1K   Jednoskładnikowa spienialna żywica poliuretanowa, z katalizatorem  !!!

Żywice poliuretanowe WEBAC Consolidation Line charakteryzują się szybkim sieciowaniem i wysoką wytrzymałością. Używa się ich do uszczelniania i stabilizacji niezwięzłych gruntów,  górotworów i miejsc niestabilnych (np. przewodzących wodę). Dzięki możliwości zastosowania odpowiedniej wersji materiału WEBAC PURseal (może to być wersja podstawowa jak i wersje specjalne – PURseal M lub PURseal MS) oraz możliwości wykorzystania przyspieszaczy i katalizatorów uzyskuje się skuteczny, zdolny do przystosowania do różnych warunków system działań budowlanych. Możliwość indywidulanego ustawiania czasu reakcji i skali ekspansji (spieniania) umożliwia dopasowanie właściwości materiału i sposobu przerabiania go w zależności od warunków panujących na budowie. Pozwala to realizować również specyficzne koncepcje techniczne  w najtrudniejszych warunkach. Dobra przyczepność żywic poliuretanowych umożliwia wykorzystanie ich do zabezpieczania/ wklejania kotew w budownictwie tunelowym i górnictwie.

Spienialne żywice poliuretanowe

Spienialne żywice poliuretanowe reagują szybko i mają dużą skale ekspansji przy kontakcie z wodą. Są to znakomite materiały do zatrzymywania wody płynącej w miejscach niestabilnych. Poprzez duże zwiększenie objętości materiału, woda z pustek jest wypierana i zastąpiona przez stabilną, twardą pianę. W roku 2020 oferte wzbogacamy o jednokomponentową spienialna zywice poliuertanowa WEBAC PURstop 1K.