WEBAC 1403P

Obszary zastosowań
WEBAC 1403P stosuje się do uszczelniania rys suchych, wilgotnych oraz mokrych zgodnie z normą PN EN 1504-5 (CE/ 2+), tłoczenia przez węże iniekcyjne, uszczelniania przerw roboczych. Charakteryzuje się zarówno wysoką ciągliwością jak i dobrym przyleganiem do podłoża. Rysy, do których tłoczona jest żywica poliuretanowa WEBAC 1403P, pozostają szczelne również w przypadku obciążeń dynamicznych oraz (ograniczonej) zmianie rozwartości. Nadaje się również do naprawy (uszczelnianie, stabilizacja i wzmacnianie) murów zawierających gips i innych konstrukcji budowlanych. Dzięki zasadzie działania opartej na hydrofobizującym zamknięciu kapilar, żyiwice poliuretanowe WEBAC są skuteczne również przy dużym naporze wody.
• Naprawa rys według normy PN EN 1504-5 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/ 2+)
• Atest Higieniczny HK/W/0277/01/2012 (woda pitna)


Właściwości specjalne
• Stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• Niska lepkość
• Duża rozciągliwość
• Regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B14)


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1403P jest wysokiej jakości poliuretanową żywicą iniekcyjną, o niskiej lepkości, stosowaną do uszczelnień w środowisku mokrym i suchym. W kontakcie z wodą (5% w stosunku do swojej masy) wytwarza równomierną, zamkniętą i dzięki temu wodoszczelną, porowatą strukturę, zwiększając tym samym elastyczność materiału. Przy spękaniach, którymi płynie woda pod ciśnieniem, należy rozważyć, czy najpierw nie będzie konieczna iniekcja spienialnej żywicy poliuretanowej zatrzymującej wodę. Taką iniekcję stosuje się zawsze, jeżeli ciśnienie wody jest tak silne, że spowoduje wypłukanie żywicy zanim zżeluje. WEBAC 1403P sieciuje do postaci o stałej objętości (bezskurczowo), obojętnej chemicznie. WEBAC 1403P posiada dobrą tolerancję wzajemną z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 2 godzin. Utwardzenie następuje po około 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają, niższe opóźniają utwardzanie. W niższych temperaturach (poniżej +10°C)
zaleca się dodać przyspieszacz WEBAC B14.