WEBAC 1405

Obszary zastosowań
WEBAC 1405 stosuje się do zamykania, uszczelniania i wypełniania rys i pustek o ograniczonej rozszerzalności w środowisku suchym, wilgotnym oraz rys i pustek, którymi płynie woda bezciśnieniowo, jak również pod ciśnieniem, w konstrukcjach z betonu, cegły i kamieni naturalnych w budownictwie naziemnym, podziemnym, mostowym i tunelowym. WEBAC 1405 jest certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 1504-5 w obszarze istotnym dla stateczności.


Właściwości specjalne
• bardzo wysoka elastyczność
• mniejsze pęcherzykowanie
• duża siła sklejania, wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, stalowych, polimerowych
• wysoka wytrzymałość na ścinanie
• wysoka tolerancja z bitumami, smołą, starymi systemami uszczelniającymi
• regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B14)
• przyjazny dla środowiska


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1405 jest wysokiej jakości poliuretanową żywicą iniekcyjną, o niskiej lepkości, zapewniającą znakomite wypełnienie nawet najdrobniejszych rys (o rozwartości powyżej 0,1 mm), zachowując jednocześnie stabilność mieszanki. Czas żelowania (1 litr wsadu) w temperaturze +23°C wynosi ok. 50 minut. Przerabiana ilość i temperatura własna materiału przed wymieszaniem wpływają na czas żelowania. WEBAC 1405 w temperaturze +20°C twardnieje w ciągu 24 godzin po wymieszaniu do postaci elastycznej, o ograniczonej rozszerzalności. Przy kontakcie lub wymieszaniu z wodą (5% masy) materiał tworzy równomierną, wodoszczelną i porowatą strukturę zamkniętą, o zwiększonej rozciągliwości. Materiał ten osiąga znakomitą przyczepność do suchych, wilgotnych i mokrych podłoży mineralnych. WEBAC 1405 posiada odporność chemiczną na zwyczajowo występujące materiały i chemikalia, a w stanie zżelowanym jest zupełnie nietoksyczny. Przy zasolonych obiektach WEBAC 1405 działa neutralizująco, poprzez mechanizm wiązania istniejących soli. WEBAC 1405 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kablowymi, jak również innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Przy spękaniach przewodzących wodę sprawdzić, czy wcześniej nie ma konieczności zastosowania spienialnej poliuretanowej żywicy iniekcyjnej (np. WEBAC 151).