WEBAC 4420

Wzmocniona włóknami powłoka epoksydowa.

Obszary zastosowań

WEBAC 4420 jest wysokiej jakości, wzmocnioną włóknami, odporną na ścieranie powłoką epoksydową o dużej odporności chemicznej stosowaną na podłoża obiektów przemysłowych i w uszczelnianiu kanałów.

Produkt spełnia wymagania i posiada znak CE zgodnie normą zharmonizowaną PN EN 13813 (CE / 4)

  • Powłoka ochronna na podłoża betonowe/ podłoża mineralne pionowe i poziome.
  • Renowacja kanałów/ szachtów
  • Chemicznie i mechanicznie odporna powłoka do stosowania w obiektach przemysłowych
  • Ochrona betonu wg. Normy PN EN 13813 (CE- deklaracja właściwości użytkowych/ 4)

Rodzaj i właściwości materiału

WEBAC 4420 jest 2-składnikową powłoką epoksydową. Materiał utwardza się bezskurczowo. Po utwardzeniu charakteryzuje się dobrą obciążalnością mechaniczną i odpornością na ścieranie. Materiał posiada dobrą wzajemną tolerancję z zaprawami wykorzystywanymi do murowania, betonem, stalą, foliami, otulinami kabli. Jest odporny na rozcieńczone kwasy i ługi, również na substancje ropopochodne, w tym oleje i paliwa. Na powierzchnie pochyłe i pionowe WEBAC 4420 nanosi się bez potrzeby stosowania środka zagęszczającego. Najkorzystniejsze warunki przerabiania osiąga się w temperaturze od +12 do +23oC i wilgotności powietrza do 70%.

Właściwości specjalne

  • Dobra przyczepność do betonu, podłoży mineralnych – suche, wilgotne, mokre
  • Wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność na ścieranie
  • Stabilny nawet na ścianach pionowych
  • Wysoka odporność mechaniczna
  • Łatwy w przerabianiu