WEBAC 155

Obszary zastosowań
WEBAC 155 – nowy produkt, realnie jednoskładnikowy (nie wymaga katalizatorów czy przyspieszaczy)
jest od razu gotowy do stosowania. Nie wymaga wstępnego odmierzania, mieszania i przelewania
składników. W zależności od ilości wody zwiększa swoją objętość do ok. 20-25 razy, w czasie ok. 2 min
od kontaktu wodą i wilgocią. Kontakt z wodą jest konieczny dla zapoczątkowania procesu spieniania i
utwardzenia materiału. Przyjmuje postać elastycznej piany ze szczelną, żywiczną błoną powierzchniową.
Dla uzyskania efektu pełnej szczelności możliwa jest wtórna iniekcja tym samym materiałem
(WEBAC 155) lub poliuretanowymi żywicami WEBAC o stałej objętości (np. WEBAC 1401, 1403P).

  • uszczelnianie rys w obiektach murowanych oraz rys przerw roboczych w obiektach betonowych
  • uszczelnianie budowli, również przeciw wodzie napierającej
  • uszczelnianie obiektów murowanych (przepona pozioma, iniekcja strukturalna)
  • uszczelnianie głowic kotew w budownictwie podziemnym

Właściwości specjalne
• Wodoreaktywna, jednokomponentowa spienialna żywica poliuretanowa
• Konieczny kontakt z wodą dla spieniania i utwardzenia
• zwiększona elastyczność i przyczepność do betonu i gładkich powierzchni (np. PVC)


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
Jednoskładnikowa żywica PU. Po kontakcie z woda żywica szybko spienialna i szybko sieciujący do
postaci zwartej, elastycznej pianki.