WEBAC 4525P

Obszary zastosowań
WEBAC 4525P jest szpachlówką o uniwersalnym zastosowaniu. Uzyskuje przyczepność również w środowisku wilgotnym, a nawet pod wodą do prawie każdego rodzaju materiału, dając w efekcie połączenie przenoszące naprężenia. Przerabianie może odbywać się również pod wodą. WEBAC 4525P można stosować do zamykania rys w rurach kamionkowych, jak również jako klej do szkła, kafli i ceramiki. Przy naprawie betonu WEBAC 4525P stosuje się do przesklepiania rys, jeśli nie występuje woda pod ciśnieniem. WEBAC 4525P stosuje się do mocowania iniektorów przyklejanych oraz taśm dylatacyjnych WEBAC. Ze względu na specjalną recepturę produkt WEBAC 4525P można nakładać bardzo cienką warstwą, praktycznie „na 0“. WEBAC 4525P spełnia wymogi normy PN-EN 13813.


Właściwościspecjalne
• 2-kładnikowa szpachlówka epoksydowa
• wysoka odporność chemiczna
• klei pod wodą
• materiał niekapiący


Przerabianie
Materiał nanosi się szpachelką.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy zachowane są właściwe temperatury. Temperatura przerabiania i temperatura obiektu nie może być niższa niż +5°C. Materiał nanosi się szpachelką do oczekiwanej grubości warstwy.

Przesklepianie rys
Przed naprawą rys i spoin należy je przesklepić, aby uniemożliwić wypływ tłoczonego materiału. Nanoszenie szpachlówki WEBAC®4525P odbywa się za pomocą szpachelki. Całą długość rysy przesklepia się na szerokość 10 cm i grubość min. 3 mm (rys. 1). Zużycie materiału do tego celu kształtuje się na poziomie 0,5 kg na 1 mb rysy. Po wykonaniu prac iniekcyjnych przesklepienie usuwa się mechanicznie.

Mocowanie taśm uszczelniających
WEBAC 4525P stosuje się do mocowania taśm uszczelniających (np. WEBAC TPE) do podłoża. Materiał nanosi się warstwą 2–3 mm za pomocą szpachelki gładkiej lub zębatej na czyste i zagruntowane podłoże. Taśmę uszczelniającą układa się na warstwie szpachli, a następnie nanosi się kolejną warstwę materiału WEBAC 4525P. Dodatkowe informacje na temat zastosowania i mocowania taśm uszczelniających WEBAC znajdują się w Karcie Technicznej produktu.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4525P jest gęstą (niekapiącą) szpachlówką, o znakomitych właściwościach klejących, na suche i mokre podłoża mineralne, nadaje się do klejenia powierzchni z metalu, szkła, glazury, ceramiki i drewna oraz niektórych tworzyw sztucznych, np. PCV. Żeluje do postaci sztywnej masy, wykazując dużą odporność chemiczną. WEBAC 4525P twardnieje w obecności wody, jak również można ją przerabiać pod wodą. Czas przerabiania zestawu WEBAC 4525P wynosi ok. 30 minut (0,8 kg, +20°C). Naniesiony środek WEBAC 4525P, w temperaturze +20°C, można po 6 godzinach poddać obciążeniu, a całkowite utwardzenie następuje po 12 godzinach. Grubość naniesionej warstwy oraz temperatura podłoża mają wpływ na utwardzenie materiału. W temperaturze +20°C materiał jest po 12 godzinach całkowicie utwardzony. Grubość warstwy i temperatura obiektu mają wpływ na utwardzanie się materiału. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas przerabiania. Temperatura wyjściowa obu składników przed wymieszaniem nie może być niższa niż +5°C.