Tynki renowacyjne WEBAC DHS

Nasze produkty

Mineralny system tynków renowacyjnych do mokrych i/lub zasolonych pomieszczeń wewnętrznych, zawierający grupę wzajemnie powiązanych ( skoordynowanych) produktów.

Produkty powyższe cechują się wysoka porowatością oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Spełniają one wymogi WTA-2-9-04/D. Posiadają znak CE na podstawie normy EN 998-1

Naniesienie produktów z grupy WEBAC DHS na mokre i zasolone mury powoduje kumulowanie szkodliwych soli w warstwie tyku renowacyjnego i tym samym zmniejsza obciążenie tymi solami murów danego obiektu budowlanego.

Wysoka paro przepuszczalność tynków renowacyjnych umożliwia odprawowanie wilgoci z muru i prowadzi do jego wysychania. Zabezpieczona systemem WEBAC DHS powierzchnia muru pozostaje sucha i pozbawiona nieestetycznych wykwitów solnych na ścianie.

Polskie kart techniczne powyższych produktów  są w przygotowaniu. Więcej informacji w języku niemieckim i angielskim znajduje się na stronie www.webac.de.