WEBAC DHS-F

Cienkowarstwowy tynk renowacyjny do powlekania wcześniejszych mineralnych tynków ( np. DHS 2) celem uzyskania gładniej struktury powierzchni ( uziarnienie do 0,4 mm)