WEBAC 5510

Obszary zastosowań
WEBAC 5510 jest żywicą hydrostrukturalną przeznaczoną do:
• uszczelnienia dylatacji pozostających w stałym kontakcie z wodą
• uszczelniania uszkodzonych taśm i folii uszczelniających
• uszczelniania murów z bloczków betonowych
Obszarami, w których WEBAC 5510 znajduje zastosowanie są: budowle tunelowe, szyby, kanały, murowane przyczółki i skrzydła budowli mostowych, jak też częściowo podpiwniczone budynki.


Właściwościspecjalne
• duża rozciągliwość i wytrzymałość; jest w stanie przejmować regularne ruchy budowli,
• znakomita przyczepność do suchego, wilgotnego i mokrego podłoża
• wysoka stabilnością kształtu
• wysoką wytrzymałością mechaniczną
• minimalną stratą masy i objetości podczas wysychania
• istotnie zmniejszoną ilością soli


Przerabianie : Zalewanie grawitacyjne lub pompą 1- lub 2-komponentową

Wymieszane komponenty A i B, w proporcji 1: 1 objętościowo, można używać, jako uszczelnienie dylatacji poziomych poprzez zalewanie ich od góry. Tak przygotowane składniki A i B przerabia się również iniekcyjnie pompą 2-składnikową w stosunku 1: 1 (objętościowo) w trybie ciągłym. Przy uszczelnianiu dylatacji należy zwrócić uwagę na wyprofilowanie głębokości dylatacji i zabezpieczenie jej przed niekontrolowanym wypływem środka iniekcyjnego (wykorzystać np. sznur dylatacyjny). W iniekcyjnym przerabianiu produktu WEBAC 5510 należy zastosować odpowiednie ciśnienie zapewniające dobre wymieszanie składników A i B w mieszadle statycznym dwukomponentowej pompy WEBAC 2K F1


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 5510 jest 4-składnikowym produktem (analogicznym do żeli akrylowych ze wzmocnieniem polimerowym). Dwa jego składniki A1 i A2 sa identyczne ze składnikami standardowego żelu WEBAC 240. Jakościowy wyróżnik produktu WEBAC 5510 zawiera się w różnej recepturze składnika B. Składa się on z minimalnej ilości soli (Komp. B2 – 0,1 do 0,5 kg) oraz nowego komponentu B1 w ilości 20 kg