WEBAC ST400

Środek zagęszczających do produktu WEBAC 5520N

Właściwości ogólne

Środki tiksotropowe WEBAC ST 200/ ST 300 / ST 400 są materiałami pomocniczymi do zagęszczania żywic WEBAC. Środki te z kwasu krzemowego posiadają postać czystego, specjalnego proszku, którego cząsteczki wykazują dużą aktywność powierzchniową. WEBAC ST200/ST300/ST400 wpływają na stopień płynności materiału, działają zagęszczająco, zatrzymują ciała stałe w zawiesinie i zapobiegają spływaniu.

WEBAC ST400 posiada tylko niewielką tendencję do pylenia. Zalecany szczególnie do zagęszczania produktu WEBAC 5520N.

Przerabianie

Już niewielka ilość środków tiksotropowych powoduje znaczne zagęszczenie materiału. Udział wagowy w przeliczeniu na całkowitą ilość tiksotropowanego materiału wynosi od 0,5 do 6 %.

Małe ilości łatwo łączą się z materiałem. Mieszać szpachelką lub mieszadłem Proces mieszania musi być bardzo wolny. Dopiero po uzyskaniu homogenicznej mieszanki materiał można przerabiać.

Jednostka handlowa jest 0,2 kg (” kubeczek” z tworzywa sztucznego)