WEBAC 5621P

Obszary zastosowań
WEBAC 5621P zabezpiecza zagłębione w ziemi części budowli narażone na działanie wody opadowej oraz gruntowej nienapierającej (DIN 18195, część 4–6). WEBAC 5621P nadaje się do powierzchni pionowych i poziomych. Główne zastosowania to uszczelnianie piwnic w budynkach mieszkalnych
i komercyjnych, garaży, pomieszczeń mokrych, ścian oporowych, tarasów i balkonów. Nadaje się również jako klej do płyt izolacyjnych i ochronnych.


Właściwości specjalne
• 1-składnikowa modyfikowana masa bitumiczna
• szybkoschnąca
• mostkująca rysy
• bez rozpuszczalnika
• spełnia wymogi normy DIN 18195


Przerabianie
Przed naniesieniem powłoki bitumicznej, podłoże zagruntować  środkiem  WEBAC 5620.
WEBAC 5621P nanosić raklą lub pacą co najmniej w dwóch cyklach  roboczych (w wymaganych grubościach warstw).
Na podłożach  betonowych niezbędne jest wykonanie szpachlowania (rozwijającego  powierzchnię). Zabieg ten można wykonać z materiału WEBAC 5621P .  Wykonana warstwa nie jest warstwą uszczelniającą. Naniesienie  kolejnej warstwy winno nastąpić po wyschnięciu warstwy szpachlowej.
Dylatacje i przerwy robocze winny być wcześniej zabezpieczone  taśmami uszczelniającymi (dylatacyjnymi).
Zabezpieczanie powierzchni pionowych winno być wyciągnięte  powyżej fundamentów (min. 100 mm) oraz powyżej powierzchni  gruntu (ok. 300 mm) – zabezpieczenie przed wodą rozbryzgową. Przy murach klinkierowych izolacja winna być wyciągnięta powyżej  poziomu gruntu, w celu zabezpieczenia wnikania wody pomiędzy  izolację i podłoże w fazie budowania. Przy wodzie stojącej niezbędne  jest dwukrotne naniesienie warstwy izolacyjnej z geowłókniną.
W miejscach szczególnie wrażliwych, np. naroża, łączenia, zawsze  winno się wzmacniać izolację poprzez wtopienie geowłókniny.
Również na płaszczyznach poziomych geowłóknina ułatwia osiągnięcie  oczekiwanej, minimalnej grubości warstwy.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 5621P jest wysoce elastyczną, przyjazną dla środowiska powłoką bitumiczną. Środek ma postać szpachlówki z wypełnieniem polistyrenowym. Środek jest odporny na powszechnie występujące w glebie agresywne czynniki.

Produkty powiązane

Obiekty Referencyjne