Materiały pęczniejące (sznury bentonitowe i gumy pęczniejące)

Nasze produkty

Uszczelnienia ( taśmy) pęczniejące stosuje się w uszczelnianiu przerw roboczych w obiektach z betonu lanego i uszczelnianiu elementów prefabrykowanych.

Pęczniejące taśmy uszczelniające stosuje się przed wilgocią z gruntu oraz woda ( stojąca i napierająca), do uszczelniania przejść rurowych, połączeń elementów prefabrykowanych, dylatacji. Zarówno sznury bentonitowe jak tez gumy pęczniejące w kontakcie z woda pęcznieją, a wytworzone ciśnienie i parcie dają efekt uszczelniający. Mogą być one stosowane również w środowisku wody słonej i cechują się znakomitą odpornością chemiczną.