Uszczelnienia dystansów szalunkowych

Nasze produkty

Uszczelnienia dystansów szalunkowych – powszechny problem

W nowoczesnej technologii betonowania szalunkowego dystansowe wkładki szalunkowe są nie do uniknięcia. To przez rurki dystansowe prowadzone są kotwy ze stali zabezpieczające szalunek przed ciśnieniem świeżego betonu w procesie betonowania. System ten umożliwia wielokrotne wykorzystywanie stalowych kotew ( gwintowanych prętów) i jednocześnie pojawia się problem uszczelnienia tych miejsc.

Uszczelnienia z wykorzystaniem pierścieni, kołnierzy i korków uszczelniających WEBAC

Szczególne ryzyko pojawia się w miejscach betonowania narażonych na wodę napierającą. Wszelkie miejsca po kotwach sciągających szalunki ( dystanse szalunkowe) musza być skutecznie i trwale uszczelnione. Dla tych specyficznych miejsc WEBAC proponuje system zabezpieczeń złożony z pierścieni, kołnierzy i korków uszczelniających WEBAC opartych o ustabilizowane polimerowo gumy pęczniejące.

  Montaż

Na etapie montażu systemu szalunkowego na zewnętrzną ściankę rurki dystansowej nakłada się pierścień lub kołnierz uszczelniający ( WEBAC Ring lun WEBAC Flange). Dla uszczelnienia wnetrza rurki dystansowej po demontażu kotew sciągających wykorzystuje się korki pęczniejące ( WEBAC Plug). Montaż korków wykonuje się wbijając je młotkiem w otwór rurki dystansowej.

Składowanie

Chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi

Korki, pierścienie i kołnierze pakowane są w woreczkach foliowych po 100 szt.