Seminaria WEBAC Online – także na YouTube

Od stycznia 2021 przekazujemy naszym partnerom i klientom możliwość korzystania z internetowych szkoleń Online w zakresie czterech głównych obszarów zastosowań środków WEBAC:

Iniekcje kurtynowe – https://lnkd.in/dSAWSz8
Przepony poziome – https://lnkd.in/d2bgJBk
Naprawa rys – https://lnkd.in/dtDxRVs
Stabilizacja gruntu – https://lnkd.in/dcSM3bN

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych doradców technicznych firmy WEBAC z Hamburga. Na tym etapie udostępniamy szkolenia w wersji językowej angielskiej i niemieckiej. Dostępne są one na YouTube oraz na stronie in inetrnetowej www.webac.pl w zakładce „O firmie” w dziale „Seminaria i szkolenia”.

Przygotujemy polskie wersje językowe oraz pełniejsze, pogłębione  merytorycznie szkolenia online .

Warszawa, Luty 2021