WEBAC 2020 – Stabilność i wiarygodność

W rok 2020 firma WEBAC Sp. z o.o. wchodzi z ofertą tradycyjnych, klasycznych środków iniekcyjnych,  opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe oraz nowych, specjalistycznych materiałów do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie.

Nowy, hybrydowy system iniekcyjny WEBAC HIS, iniekcyjny system kartuszy, nowe, zmodyfikowane żywice epoksydowe uzupełniają specjalistyczną ofertę produktów WEBAC.

Po trzech latach stałych cen produktów WEBAC na rynku polskim  w rok 2020 nasza firma wchodzi z niewielką podwyżką cen  ( od 1,5% do 2,5% w poszczególnych asortymentach)  oferowanych środków. Ceny niektórych grup produktów pozostają bez zmian (min. iniektory, system węzy iniekcyjnych, akcesoria do pomp iniekcyjnych, gumy pęczniejące)

Niezmiennie pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Wysokiej jakości, specjalistyczne produkty oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym. Dla lepszej jakości naszych  usług zmieniliśmy  w roku 2019  bank obsługujący nasze działania gospodarcze, wprowadziliśmy możliwość rozliczeń kartami płatniczymi,  stosujemy formę faktur elektronicznych.

W rok 2020 wchodzimy z aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualnymi Kartami Technicznymi produktów WEBAC, Prospektami tematycznymi oraz nowymi Broszurami (Flyer).

Cennik WEBAC 2020  oraz Przegląd Produktów WEBAC 2020 zawierają wspomnianą korektę cen oraz drobne zmiany  formalne w stosunku do wersji 2019.

Zgodnie z „ Naszymi zasadami i wartościami”, opisanymi na stronie internetowej www.webac.pl, postępujemy według reguły, że „Nasi klienci i partnerzy są w centrum naszych działań „ oraz, że Tylko zadowoleni klienci są gwarancją długoterminowego sukcesu firmy”.

Z życzeniami sukcesów-  WEBAC Sp. z o.o. Warszawa