WEBAC 2021 – Stabilność i kontynuacja

Rok 2020 przyniósł nowe problemy i wyzwania związane z pandemią wirusa COVID 19. Wprowadzone zostały, i nadal obowiązują, w firmie WEBAC procedury higieniczne umożliwiające bieżącą, bezpieczną działalność gospodarczą.

W firmie WEBAC doszło ponadto do zmiany w Zarządzie Spółki związanej z przejściem na emeryturę (30.09.2020) wieloletniego Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Dziedzickiego. Powołanie nowego Prezesa Krzysztofa Wronę, wieloletniego pracownika firmy WEBAC, umożliwiło płynną i stabilną kontynuacje działalności Spółki w trudnych warunkach rynkowych i nowej sytuacji kadrowej.

W rok 2021 spółka WEBAC wchodzi z ofertą tradycyjnych, klasycznych środków iniekcyjnych opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, sprzętu iniekcyjnego (pompy i iniektory) oraz sprawdzonych już produktów technicznych (m.in. węże iniekcyjne, gumy pęczniejące). Od końca roku 2020 uzupełniliśmy naszą ofertę o nowe specjalistyczne produkty (jednokomponentową spienialną żywicą poliuretanową PURstop 1K oraz nowy żel akrylowy WEBAC 270)

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się iniekcyjny system kartuszy oraz produkty z obszaru Conslolidation Line.

Swoje znakomite właściwości potwierdzają produkty wprowadzone w roku 2018 – WEBAC 155 (jednokomponentowa spienialna żywica poliuretanowa) oraz WEBAC 1500 (hybrydowa żywica poliuretanowa).

W końcówce roku 2020 przygotowaliśmy nowe, zaktualizowane Atesty Higieniczne PZH dla 14 ważnych produktów WEBAC.

Od kilku lat utrzymujemy stałe, stabilne ceny produktów WEBAC. W roku 2021 wprowadzamy niewielką podwyżkę cen dla 4 (uzupełniających) produktów z oferty WEBAC.

Niezależnie od zmiennych uwarunkowań zewnętrznych pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Wysokiej, jakości, specjalistyczne produkty oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Sprawna logistyka, realność oferty i ciągłość sprzedaży są naszym znakiem firmowym.

W roku 2021 polecamy ciągle aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualne Karty Techniczne produktów WEBAC, Prospekty tematyczne, Broszury (Flyer): Dostępne już są certyfikaty EPD.

Cennik WEBAC 2021 oraz Przegląd Produktów WEBAC 2021 zawierają niewielkie korekty cenowe oraz wymienione, nowe produkty.

Z życzeniami wspólnej pomyślności

Prezes Zarządu WEBAC Sp. z o.o.

Krzysztof Wrona

Warszawa, styczeń 2021 r.