WEBAC B15

WEBAC 157

Obszary zastosowań
Skraca czas przerabiania, sieciowa do fazy niepłynnej i całkowitego sieciowania żywic poliuretanowych WEBAC 150 i WEBAC 157.


Wskazówki dotyczące przerabiania
WEBAC B15 należy wymieszać z komponentem A określonej spienialnej żywicy poliuretanowej, do homogenicznej postaci, bezpośrednio przed przerabianiem materiału. Przerabianie żywicy iniekcyjnej następuje pompą 1- lub 2- składnikową zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Karcie Technicznej” przerabianego produktu.
Czas reakcji zależny jest od temperatury materiału i otoczenia, oraz ilości dodanego przyspieszacza. Początek i koniec czasu reakcji (spieniania) liczony jest od momentu kontaktu z wodą wcześniej zmieszanych składników A i B określonej żywicy. Przyspieszacz WEBAC B 15 stosuje się uzupełniająco (a nie zamiast) do standardowego komponentu A poszczególnego typu żywicy. Procentowa wielkość dodanego przyspieszacza WEBAC B 15 odnosi się do łącznej wagi standardowych komponentów A i B poszczególnych typów żywic.
Dodatek WEBAC B 15 nie zmienia czasu przerabiania spienialnych żywic poliuretanowych!
Czas przerabiania dla WEBAC150 i WEBAC157 w średnich warunkach wynosi ok 120 min. i jest to czas bezpiecznego tłoczenia żywicy liczony od chwili połączenia składników A i B określonej żywicy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu