Biurowiec w Pradze / Czechy

obiekty referencyjne

20.000 m2. uszczelnień żywicami WEBAC w biurowcu.

 

Biurowiec OSCK Venice w Pradze został wybudowany na przełomie 1998/99 r. Jego  podziemne kondygnacje mają funkcję garaży podziemnych i leżą ok. 8 m. poniżej zwierciadła wód gruntowych. Jako uszczelnienie przeciwko wodzie napierającej użyto folii położonej po zewnętrznej stronie ścian. Po zakończeniu budowy  biurowca okazało się, że użyta folia wykazuje spore nieszczelności. Właściwie wszystkie dylatacje w garażach, w których nie wykonywano żadnych uszczelnień, przesiąkały wodą. Potrzebne było rozwiązanie, które nie uszkodziłoby położonej wcześniej folii. Wzdłuż wszystkich dylatacji co 1m nawiercono otwory i zamocowano iniektory. Następne wtłoczono spienialną żywicę poliuretanową WEBAC 151 a potem elastyczną żywicę poliuretanową WEBAC 1403. Dzięki takiemu postępowaniu powstały pola o powierzchni ok 50 m² ograniczone żywicą poliuretanową. Poprzez analizę ciśnienia określono miejsca nieszczelności folii i w te obszary wtłoczono WEBAC 151 i WEBAC 1403 do pełnego uszczelnienia. W ciągu roku metoda ta pozwoliła na uszczelnienie 20.000 m² muru z wykorzystaniem 20 t. żywic poliuretanowych WEBAC.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 151 
  • WEBAC 1403

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu