WEBAC Pompy iniekcyjne

Nasze produkty

WEBAC Pompy 1-komponentowe Pompy 1-komponentowe

WEBAC IP 400 – jednokomponentowa elektryczna, membranowa pompa iniekcyjna; wydajność 2,5 l/ min, maksymalne ciśnienie 250 bar
WEBACPS IP 1K-F4 
jednokomponentowa elektryczna tłokowa pompa iniekcyjna; wyfdajność 2,2 l/min., maksymalne cisnienie 220 bar ( waga 21 kg)
WEBAC HEP 1001
nakładka na wiertarkę; wydajności do 30 l/ godz ( do 400 bar)
WEBAC IP 1K-F3 
jednokomponentowa, tłokowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna do gęstych, szybko sieciujących środków; wydajność 3l/min ( 9 kg)

WEBAC Ręczne pompy iniekcyjne Ręczne pompy iniekcyjne

WEBAC HP 100Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 100 bar
WEBAC HP 250 
Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 250 bar
WEBAC HP 50 2K 
Lekka, dwukomponentowa ręczna pompa (tłoczkowa); do tłoczenia środków iniekcyjnych w proporcji 1:1; wydajność ok 48 ml/skok
WEBAC Ręczna praska 
Ręczna praska iniekcyjna; pojemność 1,2 l

WEBAC Pompy 2-komponentowe Pompy 2-komponentowe

WEBAC IP-2K-F1Dwukomponentowa pompa tłokowa pneumatyczna do podawania żelu akrylowego ; wydajność do 8 l/min; ciśnienie do 200 bar; proporcja sklasników 1:1; wafga 47 kg
WEBAC IP-2K-F2 
Dwukomponentowa pompa tłokowa , pneumatyczna do podawania spienialnych i niespienialnych żywic poliuretanowych ; wydajność do 25 l/min; waga 45 kg
WEBAC IP-GelCompact Dwukomponentowa pompa tłokowa , pneumatyczna do podawania żeli akrylowych ; wydajność do 8 l/min; ciśnienie do 100 bar; waga 30 kg
WEBAC IP-2K-40 
Dwukomponentowa pompa tłokowa pneumatyczna do podawania żywic PU lub krzemianowych; do stosowania w budownictwie tunelowym- CL; wydajność do 13 l/min

Pompy iniekcyjne WEBAC – odpowiednie pompy dla żywic i żeli iniekcyjnych

Pompy iniekcyjne WEBAC są urządzeniami dla właściwego posługiwania się różnego rodzaju środkami iniekcyjnymi. Firma WEBAC oferuje pompy jednokomponentowe i dwukomponentowe w zróżnicowanych wersjach, min. o zróżnicowanej wydajności. Uzupełnieniem są proste urządzenia ręczne.

Stosując pompy iniekcyjne należy przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

  • Nie pracować pompą bez środka iniekcyjnego
  • Uwzględniać czasy przerabiania poszczególnych jednostek opakowawczych środa iniekcyjnego
  • Mieć na uwadze kwestie wzrostu temperatury pracującej pompy i możliwy wpływ zwiększonej temperatury na skrócenie czasu przerabiania środka iniekcyjnego
  • Chronić spienialne środki iniekcyjne znajdujące się w zasobniku pompy przed wilgocią i woda

Nasze produkty

Pompy 1- komponentowe  -znajdują uniwersalne zastosowanie w profesjonalnym uszczelnianiu rys i spękań, wykonywaniu przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym i tłoczeniu poprzez węzę iniekcyjne.  Pompami 1-komponentowymi mogą być przerabiane zarówno żywice poliuretanowe ( w tym spienialne), jak tez żywice epoksydowe. 1Komopnetowe pompy iniekcyjne WEBAC są zoptymalizowane dla tych właśnie środków iniekcyjnych.

Pompy 2-Komponentowe, tłokowe, pneumatyczne wymagają kompresora o wydajności od 300-400 l/min. Poszczególne składniki środka iniekcyjnego zasysane i wprowadzenie są oddzielnie do głowicy mieszającej. Mieszanie składników następuje w głowicy za pomocą mieszadła statycznego.

Czyszczenie pomp iniekcyjnych winno być wykonywane środkiem WEBAC Reiniger A.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu