Obszary zastosowania Wklejanie kotew

OBSZARY CONSOLIDATION LINE

Wklejanie kotew

Dla zabezpieczenia przed luźnymi skałami w strefach niestabilnych – kopalniach, sztolniach czy tunelach – stosuje się montaż kotew poprzez ich wklejanie w zbocze. W ten sposób doprowadza się do stabilizacji gruntu, a także do wzmocnienia górotworów. Co więcej, użycie odpowiedniego materiału do montażu pozwoli skutecznie zatrzymać napierającą wodę.

By kotwy gruntowe spełniały swoją ochronną funkcję, żywice użyte do ich wklejania muszą wykazywać właściwości uszczelniające, dobrą przyczepność i niską temperaturę reakcji. Dzięki temu zabezpieczenie będzie trwałe i nie przestanie działać nawet przy zmieniającym się nacisku na zbocze. Przy wykorzystaniu w kopalni istotny jest także aspekt palności – żywice krzemianowe mają wysoką temperaturę zapłonu, więc nie wiąże się z nimi ryzyko zaprószenia ognia.

PRODUKTY

  • Żywice poliuretanowe
  • WEBAC PURseal M
  • WEBAC PURseal M S
  • Żywice krzemianowe
  • WEBAC SILcompact
  • WEBAC SILcompact M
  • WEBAC SILcompact M thix

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu