Spienialna żywica poliuretanowa do wypełniania pustek

Nasze produkty

WEBAC 2260 Spienialna dwuskładnikowa żywica poliuretanowa

odporna mechanicznie żywica do wypełniania pustek; Z katalizatorem WEBAC B60 regulowany czas i wielkość ekspansji od 4 do 15 x

WEBAC B60 Katalizator do żywicy WEBAC 2260

dodatek katalizatora od 2 do 6 %

Żywica poliuretanowa z regulowanym spienianiem do wypełniania pustek;

przerabianie grawitacyjne i iniekcyjne

Poliuretanową żywicę do przerabiania przez zalewanie (można przerabiać również iniekcyjnie!) wykorzystuje się do wypełniania pustek, polepszenia izolacyjności cieplnej, wzmacniania murów wypełnianiu (naprawie) pływaków (pontonów) oraz innych zastosowań do których żywica może być prawidłowo zastosowana ze względu na swoje właściwości po zsieciowaniu.

Żywica WEBAC 2260 posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Jest odporna na szkodliwe sole, ługi oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja przed zalewaniem lub iniekcją:

  • Analiza stanu (technicznego) budowli
  • Stan zawilgocenia
  • Pustki i nieszczelności

Z tego wynika

  • Wybór odpowiedniego materiału wypełniającego
  • Wybór sposobu aplikacji (iniektory, lance iniekcyjne, wypełnianie grawitacyjne przez otwory np. za pomocą lejka)
  • Określenie siatki odwiertów

Podłoże musi byc suche, ewentualnie wilgotne, wolne od luźnych,, niezwięzłych elementów i substancji negatywnie wpływających na przyczepność, jak np. oleje i tłuszcze. Temperatura elementu budowlanego nie może być niższa niż 5 °C. Pustki do wypełnienia muszą być dobrze przesklepione i nie posiadać żadnych ewentualnych miejsc wycieku

Przerabianie żywicy do wypełniania pustek WEBAC 2260

Przerabianie wymieszanego materiału następuje  metodą grawitacyjną (zalewanie) przez wcześniej przygotowane otwory lub poprzez iniekcję pompą 2-komponentową. Przy wypełnianiu pionowych pustek materiał zalewać warstwami. Temperatura materiału, otoczenia i elementu budowlanego mają wpływ na szybkość reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Należy wykorzystywać tylko czystą żywicę poliuretanową do wypełniania pustek bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

Zalewanie metodą grawitacyjną:

  • Wymieszany materiał wprowadzić przez wcześniej przygotowane otwory

Przerabianie pompą 2- komponentową

  • W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

Prace końcowe

  • Otwory po zdemontowanych iniektorach  zamknąć odpowiednim środkiem mineralnym

Przykład praktycznego zastosowania poliuretanowej żywicy do wypełniania pustek WEBAC 2260.

Przykładem zastosowania są prace remontowe w Klinice Hanower Północ. Szpital został otwarty w 1895 roku. Przez zniszczenia wojenne, rozbudowę i zmiany z tym związane, obiekt podlegał ciągłym, nowym obciążeniom  substancj budowlanej. W związku z budową oddziału chirurgicznego, wymagana była obszerna przebudowa piwnicy budynku głównego.

Stare zewnętrzne ściany ceglane wykazywały duże ubytki spowodowane wilgocią podciąganą kapilarnie. W pomieszczeniach piwnicy, w którym występował ten problem przewidziane zostało odtworzenie izolacji poziomej. Pustka znajdująca się w murze warstwowym sięgała poniżej poziomu gruntu w piwnicy.

Pustka w murze została wypełniona poliuretanową żywicą o regulowanym spienianiu WEBAC 2260  . Materiał o zamkniętych porach stanowi dobre podłoże do prawidłowego wykonania przepony poziomej i jednocześnie funkcjonuje jako izolacja pionowa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu