Obszary zastosowania Stabilizacja górotworów

OBSZARY CONSOLIDATION LINE

Stabilizacja górotworów

Zabezpieczenie (stabilizacja) górotworu przed luźnymi kamieniami i żwirem oraz zabezpieczanie stref niestabilnych.

PRODUKTY

  • Żywice poliuretanowe
  • WEBAC PURseal
  • WEBAC PURseal M S
  • Żywice krzemianowe
  • WEBAC SILcompact
  • WEBAC SILcompact M
  • WEBAC SILcompact M thix
  • WEBAC SILfill
  • WEBAC SILform

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu