Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

Nasze produkty

WEBAC 1401 Dwuskładnikowa, iniekcyjna, elastyczna żywica poliuretanowa

ekstremalnie niska lepkość- 45 mPas; minimalne pęcherzykowanie z wodą

WEBAC 1403P Dwuskładnikowa, elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa

znak CE ;niska lepkość- 105 mPas , ok 5- krotne zwiększenie objętości przy kontakcie z wodą ; Katalizator B14

WEBAC 1404 Dwuskładnikowa, ekonomiczna, iniekcyjna, elastyczna żywica poliuretanowa

niska lepkość- 110 mPas; minimalne pęcherzykowanie z wodą

WEBAC 1405 Dwuskładnikowa, elastyczna iniekcyjna żywica poliuretanowa

znak CE ; lepkość- 150 mPas niewielkie pęcherzykowanie z wodą; Katalizator B14

WEBAC 1420 Dwuskładnikowa, twarda, iniekcyjna żywica poliuretanowa

lepkość- 300 mPas ; pęcherzykowanie z 5% wody do 10x ; duża odporność chemiczna i mikrobiologiczna

WEBAC 1440 Dwuskładnikowa, twarda, iniekcyjna żywica poliuretanowa

lepkość- 250 mPas ; pęcherzykowanie z 5% wody do 8x ; duża odporność mechaniczna

WEBAC B14 Katalizator do żywic poliuretanowych

do żywic WEBAC 1403; WEBAC 1403P oraz WEBAC 1405 ; dodatek od 0,5 do 5%

WEBAC 1610 Dwuskładnikowa, iniekcyjna żywica poliuretanowa

do napraw konstrukcji murowanych; lepkość: 285 mPas; pęcherzykowanie z wodą; Katalizator B16

WEBAC 1660 Dwuskładnikowa, iniekcyjna żywica poliuretanowa

do napraw konstrukcji betonowych; lepkość: 450 mPas; pęcherzykowanie z wodą; Katalizator B16 (od +1C), Znak CE

Żywice iniekcyjne do uszczelniania elementów murowanych i betonowych

Klasyczne żywice poliuretanowe (WEBAC 14xx) charakteryzują się zarówno wysoką ciągliwością jak i dobrym przyleganiem do podłoża. Rysy, do których tłoczona jest żywica poliuretanowa, pozostają szczelne również w przypadku obciążeń dynamicznych oraz (ograniczonej) zmianie rozwartości.

Żywice poliuretanowe stosuje się do naprawy (uszczelnianie, stabilizacja i wzmacnianie) zawierających gips murów i innych konstrukcji budowlanych. Dzięki zasadzie działania opartej na hydrofobizującym zamknięciu kapilar, żywice poliuretanowe WEBAC są skuteczne również przy dużym naporze wody. Podczas kontaktu z wodą tworzy się równomierna, zamknięta a tym samym szczelna struktura porów. W przypadku konieczności skrócenia czasu reakcji żywicy poliuretanowej WEBAC (np. przy niskich temperaturach) można zastosować katalizator WEBAC B14 lub WEBAC B16.

Żywica iniekcyjna do  połączeń przenoszących naprężenia (siłowych) w betonie i elementach murowanych.
Dzięki wysokiej wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie, żywice iniekcyjne nowej generacji (WEBAC 16xx), umożliwiają, oprócz oczywistej dla żywic poliuretanowych szczelności, uzyskanie połączeń siłowych w betonie i/lub elementach murowanych. Żywice reaktywne WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Żywice poliuretanowe WEBAC są odporne  na szkodliwe sole, ługi oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie

Inwentaryzacja przed iniekcją:

 • Analiza stanu (technicznego) budowli
 • Zależności hydrodynamiczne i hydrostatyczne
 • Napór wody
 • Zasolenie

Przy wodzie napierającej należy, w zależności od warunków obiektu, zdecydować czy konieczna jest wstępna iniekcja żywicami spienialnymi w celu ustabilizowania sytuacji.

Przy naprawie rys dodatkowo zwracać uwagę na:

 • Cechy rys (rodzaj rys, przebieg rys, rozwartość rys,  zmienność  rozwartości rys itd.)
 • Znaczenie rys dla budowli

Z tego wynika

 • Przyczyna szkód
 • Wybór właściwego środka wypełniającego (iniekcyjnego)
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów

W przewidywanym obszarze iniekcji należy usunąć niezwięzłe części tynku oraz cementem szybkowiążącym przesklepić porowate spoiny i ubytki w strukturze muru. Rysy i pustki, które będą wypełniane muszą być oczyszczone z brudu, olei, tłuszczów lub innych środków osłabiających przyleganie. Należy oczyścić brzegi rys.

Przerabianie poliuretanowych żywic iniekcyjnych

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli. (Iniekcja niskociśnieniowa < 10 bar lub wysokociśnieniowa z ciśnieniem początkowym ok. 20 bar). Iniekcja następuje do momentu wypływu żywicy z muru w obszarze sąsiednich iniektorów. Ma to na celu kontrole  prawidłowego i równomiernego rozkładu materiału w iniektowanym elemencie. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na prędkość reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Iniektować tylko czystą żywicę, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

Przerabianie pompą 1-komponentową

 • Wymieszany materiał przelać do zasobnika pompy
 • Krótko zamieszać

Przerabianie pompą 2- komponentową

 • Przerabianie możliwe przy stosunku mieszania składników 1:1
 • W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

Żywice poliuretanowe: Prace końcowe

 • Po zakończeniu prac iniekcyjnych oraz zsieciowaniu tłoczonych materiałów, usunąć końcówki iniekcyjne (iniektory)
 • Otwory po zdemontowanych iniektorach  zamknąć odpowiednim środkiem mineralnym

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu