WEBAC 1403

WEBAC 1403

Obszary zastosowań
WEBAC 1403 stosuje się do zamykania, uszczelniania oraz wypełniania rys i pustek o ograniczonej rozszerzalności, w środowisku suchym, wilgotnym oraz rys wypełnionych wodą bezciśnieniowo. Służy także jako izolacja pozioma przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci w budowlach z cegły, kamienia naturalnego, tłuczonego, struktury mieszanej. WEBAC 1403 stosuje się również do iniekcji przez węże iniekcyjne przy uszczelnieniach przerw roboczych.


Właściwości specjalne
• niska lepkość
• szybko uszczelniająca, pęcherzykowata struktura po kontakcie z wodą
• uniwersalne zastosowanie, bezpieczne przerabianie
• regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B14)
• przyjazny dla środowiska


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1403 jest wysokiej jakości poliuretanową żywicą iniekcyjną, o niskiej lepkości, stosowaną do uszczelnień w środowisku mokrym i suchym. W kontakcie z wodą (5% w stosunku do swojej masy) wytwarza równomierną, zamkniętą i dzięki temu wodoszczelną, porowatą strukturę, zwiększając tym samym elastyczność materiału. Przy spękaniach, którymi płynie woda pod ciśnieniem, należy rozważyć, czy najpierw nie będzie konieczna iniekcja spienialnej żywicy poliuretanowej zatrzymującej wodę. Taką iniekcję stosuje się zawsze, jeżeli ciśnienie wody jest tak silne, że spowoduje wypłukanie żywicy zanim zżeluje. WEBAC 1403 żeluje do postaci o stałej objętości (bezskurczowo), obojętnej chemicznie. WEBAC 1403 posiada dobrą tolerancję wzajemną z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 1,5 godziny. Utwardzenie następuje po około 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają, niższe opóźniają utwardzanie.W niższych temperaturach (poniżej +10°C) zaleca się dodać przyspieszacz WEBAC B14. W temperaturze +10°C dodanie 5% (maksymalnie) przyspieszacza WEBAC B14 (w odniesieniu do składnika A) może skrócić czas żelowania żywicy WEBAC 1403 do ok. 70–25 minut. Dodawanie przyspieszacza WEBAC B14 zaleca się szczególnie w niskich temperaturach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu