Obszary zastosowania Ochrona zabytków

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Ochrona zabytków

Restaurowanie i konserwacja pomników i historycznej substancji budowlanej

Ochrona zabytków i odnawianie historycznej substancji budowlanej stanowią szczególne wyzwania i wymogi dla planistów i firm wykonawczych. Pomniki są dokumentami historii, maja swoja wyjątkową wartość z uwagi na ich rzadkość, wyjątkowość i indywidualną formę.

Karta Wenecka definiuje cele zawiązane z ochroną zabytków.
Karta wenecka stanowi główną uznaną międzynarodową wytyczną w obszarze ochrony i odnawiania zabytków. Przyjęto ją w roku 1964 mając na uwadze olbrzymie straty dóbr kultury w czasie 2 wojny światowej oraz problemy odbudowy po roku 1945. Karta wenecka określa główne kwestie i metody w zakresie konserwacji i naprawy pomników historii.

Jako najważniejsze cele w nowoczesnej ochronie zabytków określono:

 • Wykorzystanie pełnej współczesnej wiedzy i techniki do konserwacji i odbudowy zabytków, które przyczyniają się do badania i utrzymania dziedzictwa kulturowego
 • Utrzymanie i ochrona dziel sztuki, jako świadectw historii
 • Zachowanie estetycznych i historycznych wartości pomników
 • Włączenie nowoczesnych, sprawdzonych w teorii i praktyce technik konserwacji i konstrukcji w proces ochrony zabytków, jeśli tradycyjne metody są niewystarczające
 • Tworzenie pełnej dokumentacji procesu konserwacji i odnawiania zabytków.

Najważniejsze rodzaje zabezpieczeń w ochronie zabytków
-Ochrona przed wpływem wody i wilgociZabezpieczanie otaczającego gruntu przed wodą napierającą

 • Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym
 • Wtórne, naprawcze uszczelnienia powierzchniowe od zewnątrz i wewnątrz substancji budowlanej
 • Zabezpieczanie przed wilgocią fasad zewnętrznych
 • Ochrona obiektów zabytkowych przed ich przebudową i zmianami

-Zabezpieczenia statyczne budowli

-Wypełnianie rys i pustek

-Wzmacnianie murów

-Odtwarzanie fug i spoin

-Zabezpieczanie i stabilizacja podłoża/ gruntu

Ochrona zabytków: produkty do odbudowy i naprawy
WEBAC proponuje zróżnicowane produkty do restaurowania i konserwacji zabytków. W zależności od rodzaju i zakresu naprawy i dobudowy WEBAC proponuje;

 • Iniekcyjne żywice poliuretanowe o stałej objetości
 • Spienialne żywice poliuretanowe
 • Krzemianowe roztwory iniekcyjne
 • Żywice do grawitacyjnego wysycania (np. pustek)
 • Żele iniekcyjne
 • Iniekcyjne żywice spoksydowe
 • Szpachlówki i kleje epoksydowe
 • Uszczelnienia powierzchniowe

PRODUKTY

 • Iniekcyjne żywice PU
 • WEBAC 1401
 • WEBAC 1403
 • WEBAC 1404
 • WEBAC 1405
 • WEBAC 1610
 • WEBAC 1660
 • Spienialne żywice PU
 • WEBAC 150
 • Roztwory krzemianowe
 • WEBAC 2061
 • Wypełnianie pustek
 • WEBAC 2260
 • Katalizator B60
 • Żele akrylowe
 • WEBAC 240
 • WEBAC 250
 • Iniekcyjne żywice EP
 • WEBAC 4110
 • WEBAC 4180N
 • Szpachlówki epoksydowe
 • WEBAC 4525
 • Uszczczelnienie powierzchniowe
 • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu