Obszary zastosowania Wzmacnianie podłoży budowlanych

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Wzmacnianie podłoży budowlanych

Utwardzanie i stabilizacja gruntu.

Utwardzanie podłoża jest działaniem zmierzającym do poprawienia jego nośności. Dla osiągnięcia tego celu wprowadza się najczęściej w grunt różne środki wiążące, które mają za zadanie trwale wzmocnić jego strukturę i uodpornić na obciążenia mechaniczne  oraz wyeliminować przesiąkliwość gruntu i wrażliwość na mróz. Utwardzenie podłoża zapobiega osiadaniu gruntu i występowaniu tym samym deformacji i przemieszczeń w budowli. Przyczyną osiadania gruntu są słabo wyczuwalne mikrowstrząsy w podłożu, procesy wypłukiwania podłoża przez wodę, które powodują ubytki, kawerny i pustki, poczynając od miękkich warstw  gruntu w warstwie nośnej podłoża. Wówczas konieczna jest stabilizacja i utwardzenie podłoża. Luźne podłoża budowlane można ustabilizować i utwardzić metodami iniekcyjnymi. Specjalne produkty do iniekcji podłoży budowlanych na bazie żywic krzemianowych i poliuretanowych cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i szybkim czasem sieciowania ( pełnego utwardzenia).

Produkty WEBAC do utwardzania podłoży

Krzemianowe roztwory iniekcyjne
Krzemianowe roztwory iniekcyjne WEBAC o niskiej lepkości służą do utwardzania i stabilizacji podłoży. Mogą one służyć również do wzmacniania i utwardzania obiektów murowanych. Proponuje się tutaj WEBAC 2061 oraz WEBAC 2100.

Specjalistyczne produkty inżynieryjne – Consolidatione Line
Szybko reagujące produkty z grupy Consolidatione Line umożliwiają uszczelnienie, wzmocnienie, stabilizacje i konsolidacje podłoży budowlanych i różnych formacji geologicznych

Oprzyrządowanie dla utwardzania podłoży

Pompy i osprzęt
WEBAC oferuje szeroka gamę osprzętu iniekcyjnego. Iniekcyjne pompy jedno- i dwukomponentowe o różnej wydajności umożliwiają realizacje zróżnicowanych zadań.

Iniektory
Iniektory (potocznie: końcówki iniekcyjne, pakery iniekcyjne) z wbudowanym zaworem zwrotnym umożliwiają połączenie pomiędzy elementem budowlanym i pompą. W zależności od sposobu wbudowania rozróżnia się iniektory pod odwierty lub przyklejane

PRODUKTY

  • Roztwór krzemianowy
  • WEBAC 2061
  • Iniektory
  • Iniektory WEBAC
  • Pompy iniekcyjne
  • Pompy WEBAC

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu