Krzemianowe roztwory iniekcyjne

Nasze produkty

WEBAC 2061 Dwuskładnikowy, krzemianowy roztwór do iniekcji

do stosowania grawitacyjnego; niska lepkość 20 mPas

Krzemianowe materiały iniekcyjne  WEBAC idealnie nadają się do stabilizacji i wzmacniania

Krzemianowe materiały iniekcyjne WEBAC są stosowane do wzmacniania i stabilizacji murów oraz gruntów drobnoziarnistych. Materiały te cechują się niską lepkością, dobrą penetracyjnością i szybkim wzrostem wytrzymałości podczas sieciowania.

Iniekty krzemianowe stosuje się również do wykonania przepony poziomej przed podciąganiem kapilarnym. Powodują one hydrofobizację i zawężenie kapilar. Zsieciowane krzemiany firmy WEBAC są odporne na występujące w budownictwie obciążenia chemiczne.
Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja przed iniekcją murów:

 • Analiza stanu (technicznego) muru
 • Stan zawilgocenia
 • Sposób budowy muru
 • Zasolenie

 Inwentaryzacja przed wzmacnianiem podłoża

 • Badanie gruntu (ekspertyza):
  • Stan gruntu
  • Poziom wód gruntowych
  • Żyły wodne w gruncie

Z tego wynika

 • Możliwość przeprowadzenia iniekcji
 • Wybór właściwego środka iniekcyjnego
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów

Przerabianie iniekcyjnych materiałów krzemianowych WEBAC

Wzmacnianie murów/ wykonanie przepony poziomej  wzmacniającymi materiałami krzemianowymi,

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do stanu technicznego budowli. Rozpoczynać od najniżej położonych rzędów odwiertów stopniowo przenosząc się ku górze. Iniekcja przeprowadzana jest do momentu wypływu materiału z sąsiednich iniektorów lub w ich pobliżu. Dzięki temu osiąga się wysycenie materiałem całego muru. Przy iniekcji bezciśnieniowej (grawitacyjnej), wykorzystuje się specjalne zbiorniki z lejkami  które powinny być uzupełniane aż do momentu w którym mur nie „przyjmuje” więcej płynu.

Wzmacnianie gruntu

Przerabianie następuje grawitacyjnie lub z wykorzystaniem 1- komponentowej pompy iniekcyjnej, w zależności od wymogów przez lance lub iniektory. Należy wykorzystywać tylko czysty materiał iniekcyjny bez pozostałości środków czyszczących lub innych zanieczyszczeń.

Przerabianie pompą 1-komponentową

 • Wymieszany materiał przelać do zasobnika pompy
 • Krótko zamieszać

Iniekcyjne materiały krzemianowe

 • Po zakończeniu prac iniekcyjnych usunąć iniektory/ pojemniki z materiałem
 • Odwierty zamknąć odpowiednią zaprawą mineralną

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu