Poliuretanowe żywice iniekcyjne KOMBI

Nasze produkty

WEBAC 1500 Dwuskładnikowa, hybrydowa, iniekcyjna żywica poliuretanowa

Żywica typu KOMBI; elastyczna struktura piany (do 12x na mokro ) lub szczelna, stała postać ( na sucho)

WEBAC 155 Jednoskładnikowa,spienialna iniekcyjna żywica poliuretanowa

trwale szczelna, ekspansja do 25x, elastyczna struktura piany

Poliuretanowa hybrydowa żywica iniekcyjna (Kombi) o szybkim spienianiu do trwałego uszczelniania

Żywica poliuretanowa kombi WEBAC 1500 jest produktem hybrydowym – połączeniem właściwości poliuretanowych żywic spienialnych do zatrzymywania wycieków wody i niespienialnych do trwałego uszczelniania. Ten materiał charakteryzuje się szybkim przyrostem objętości (spienianiem) przy kontakcie z wilgocią i trwałą szczelnością. Bez kontaktu z wodą sieciuje bez przyrostu objętości do szczelnej postaci. Żywica iniekcyjna kombi WEBAC 1500 łączy pozytywne cechy żywic spienialnych do zatrzymywania wycieków wody i niespienialnych do trwałego uszczelniania. Nadaje się do takich zastosowań jak np. iniekcja rys i odtwarzanie przepony poziomej w podłożach o dużej ilości pustek i obecności wody.

WEBAC 1500 posiada dobra tolerancje wzajemna z betonem, stalą, zaprawami murarskimi, foliami i otulinami kablowymi.

Obszary zastosowań poliuretanowej żywicy WEBAC 1500- Kombi

 • Naprawa rys w betonie i murach zgodnie z normą PN EN 1504-5 (Deklaracja Właściwości Użytkowych/ 2+)
 • uszczelniania przesączeń, przerw roboczych (np. gniazda żwirowe).
 • uszczelnianie wykopów oraz wypełnianie pustek w murach i betonie
 • do wykonywania przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym, szczególnie przy wysokim stopniu zawilgocenia

Przerabianie żywicy WEBAC 1500

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli. Iniekcja następuje do momentu wypływu żywicy z muru w obszarze sąsiednich iniektorów. Ma to na celu kontrolę prawidłowego i równomiernego rozkładu materiału w iniektowanym elemencie. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na szybkością reakcji poliuretanowej żywicy kombi WEBAC 1500. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Iniektować tylko czystą żywicę, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.

Obszary zastosowań WEBAC 155
WEBAC 155 – nowy produkt, realnie jednoskładnikowy (nie wymaga katalizatorów czy przyspieszaczy)
jest od razu gotowy do stosowania. Nie wymaga wstępnego odmierzania, mieszania i przelewania
składników. W zależności od ilości wody zwiększa swoją objętość do ok. 20-25 razy, w czasie ok. 2 min
od kontaktu wodą i wilgocią. Kontakt z wodą jest konieczny dla zapoczątkowania procesu spieniania i
utwardzenia materiału. Przyjmuje postać elastycznej piany ze szczelną, żywiczną błoną powierzchniową.
Dla uzyskania efektu pełnej szczelności możliwa jest wtórna iniekcja tym samym materiałem
(WEBAC 155) lub poliuretanowymi żywicami WEBAC o stałej objętości (np. WEBAC 1401, 1403P).

 • uszczelnianie rys w obiektach murowanych oraz rys przerw roboczych w obiektach betonowych
 • uszczelnianie budowli, również przeciw wodzie napierającej
 • uszczelnianie obiektów murowanych (przepona pozioma, iniekcja strukturalna)
 • uszczelnianie głowic kotew w budownictwie podziemnym

Właściwości specjalne WEBAC 155
• Wodoreaktywna, jednokomponentowa spienialna żywica poliuretanowa
• Konieczny kontakt z wodą dla spieniania i utwardzenia
• zwiększona elastyczność i przyczepność do betonu i gładkich powierzchni (np. PVC)

 

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja przed iniekcją żywicą iniekcyjną Kombi

 • Analiza stanu (technicznego) budowli
 • Zależności hydrodynamiczne i hydrostatyczne
 • Napór wody
 • Zasolenie

Z tego wynika

 • Przyczyna szkód
 • Wybór właściwego środka wypełniającego (iniekcyjnego)
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów

W przewidywanym obszarze iniekcji należy usunąć niezwięzłe części tynku oraz cementem szybkowiążącym przesklepić porowate spoiny i ubytki w strukturze muru. Rysy i pustki, które będą wypełniane muszą być oczyszczone z brudu, olei, tłuszczów lub innych środków osłabiających przyleganie. Należy oczyścić brzegi rys.

 

Przerabianie pompą 1-komponentową

 • Wymieszany materiał przelać do zasobnika pompy
 • Krótko zamieszać
 • Zwrócić uwagę na ciągły przepływ materiału przez pompę (materiał ma krótki czas przerabiania!)

 Prace końcowe

 • Po zakończeniu prac iniekcyjnych oraz zsieciowaniu tłoczonych materiałów, usunąć końcówki iniekcyjne (iniektory)
 • Otwory po zdemontowanych iniektorach  zamknąć odpowiednim środkiem mineralnym

Czyszczenie

 • Przy każdej dłuższej przerwie w pracy wszystkie narzędzia i przedmioty należy wyczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger A.
 • Zaschnięty materiał daje się usunąć mechanicznie oraz można usuwać środkiem WEBAC Reiniger B (nie płukać nim pompy).
 • Nieużywaną dłuższy czas pompę zabezpieczyć środkiem do konserwacji WEBAC K lub olejem hydraulicznym

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu