WEBAC 1500

WEBAC 1500

Obszary zastosowań
WEBAC 1500 – Nowa hybrydowa, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa WEBAC, posiadającą podwójne właściwości uszczelniające, w zależności od warunków jej stosowania. W środowisku wilgotnym i w kontakcie z woda WEBAC 1500 posiada cechy spienialnej żywicy poliuretanowej (silna, szybka ekspansja, przyrost objętości do 12 razy, postać elastyczna). W środowisku suchym produkt WEBAC 1500 zachowuje się jak niespienialna żywica o stałej objętości, do trwałych uszczelnień. W przypadku występowania wody, po pierwotnym tłoczeniu sugeruje się wtórną iniekcje celem uzyskania trwalej szczelności; tłoczenie jeszcze raz produktu WEBAC 1500. Do zatrzymywania przecieków w murach oraz trwałego ich uszczelniania.
W szczególności:
• do wykonywania przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym, szczególnie przy wysokim stopniu zawilgocenia
• uszczelniania przesączeń, przerw roboczych (np. gniazda żwirowe).
• uszczelnianie wykopów oraz wypełnianie pustek w murach i betonie.


Właściwości specjalne
• szybki przyrost objętości i szczelna, elastyczna struktura piany
• uniwersalne zastosowanie
• szybkie wiązanie


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
Materiał o niskiej lepkości. Proporcja mieszania składników – 1:1 objętościowo. Po kontakcie z woda
szybko spienialny i szybko sieciujący do postaci zwartej, elastycznej pianki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu