Obszary zastosowania Ochrona powierzchni

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Ochrona powierzchni

Impregnacja, gruntowanie i powlekanie podłoży przemysłowych  i użytkowych.

Powierzchnie użytkowe i posadzki w budowlach narażone są wiele ekstremalnych oddziaływań. Chodzi nie tylko o obciążenia mechaniczne, ale także oddziaływania chemiczne, biologiczne i termiczne. Dla zapobieżenia szkodom wymaga się efektywnych powłok zabezpieczających.

Wymagania, co do właściwości użytkowych powłok ochronnych
Dla zastosowania właściwej powłoki ochronnej muszą wcześniej być zdefiniowane wymagania, dotyczące jej właściwości. Systemy powłokowe WEBAC oparte o reaktywne żywice można stosować w warunkach bardzo dużych obciążeń, w obiektach takich jak.:

 • Garaże podziemne i garaże zadaszone
 • Posadzki dla działalności przemysłowej i gospodarczej
 • Myjnie samochodowe

Dla właściwego doboru ochronnego systemu powłokowego konieczne jest wcześniejsze określenie wymagań odnośnie właściwości powierzchni użytkowej, takich jak:

 • Odporność mechaniczna
 • Odporność na wilgoć
 • Stopień (klasa) antypoślizgowości
 • Odporność chemiczka

Należy dokonać badania samego podłoża oraz określić przyczyny powstania różnych szkód. Tworzy to podstawę do określenia diagnozy i przyjęcia koncepcji naprawy. W ramach działań przygotowujących podłoże do właściwej ochrony wykonuje się takie zabiegi przygotowawcze jak szlifowanie, frezowanie czy obróbka strumieniowa ( np. piaskowanie)

Produkty WEBAC do ochrony powierzchni 

System WEBAC OS 8
Miejsca postojowe i ciągi komunikacyjne zadaszonych garaży wielopoziomowych oraz garaży podziemnych podlegają ekstremalnym obciążeniom wynikającym z dużych sił poprzecznych i ścinających powodowanych ruchem pojazdów. Dodatkowo powierzchnie te są narażone na oddziaływanie substancji lub warunków powodujących korozję, np. soli lub wilgoci. Specjalnie do ochrony takich powierzchni nadaje się system powłokowy WEBAC OS 8. Jego zastosowanie przewidziano zarówno do nowego budownictwa jak i do naprawy uszkodzonych i zniszczonych starszych powierzchni garaży. Potrójna warstwa systemu WEBAC OS 8 umożliwia uzyskanie jednorodnej struktury i koloru powierzchni również na trudnych podłożach.

Środki gruntujące
Transparentne żywice epoksydowe do gruntowania i  wyrównywania podłoży stanowią odporną mechanicznie warstwę szczepną dla niechłonnych podłoży. Przy wykonywaniu powłok epoksydowych podłoża zazwyczaj należy zagruntować. Z wykorzystaniem sprawdzonych, specjalnych środków gruntujących WEBAC możliwe jest też zagruntowanie podłoży krytycznych (mokrych a nawet zaolejonych). Pozwala to na bezpieczne położenie kolejnych warstw powłokowych. Najczesciej stosuje sie WEBAC 4204 oraz WEBAC 4270.

Żywice powłokowe
Pigmentowane powłoki żywiczne stanowią znakomitą ochronę powierzchni przemysłowych i posadzek użytkowych. Cechują się one  dużą odpornością mechaniczną i chemiczną. Poprzez możliwość wyboru koloru dają możliwość uzyskania efektów dekoratorskich. WEBAC proponuje środek WEBAC 4430.

Zaprawa WEBAC
Do wypełniania kątów wewnętrznych, (np. na styku podłoga/ściana lub ściana/ściana), wypełniania ubytków w betonie lub murze oraz powierzchniowego wyrównywania można zastosować Zaprawę WEBAC ( produkt pomocniczy)

Ważne w zabezpieczaniu powierzchni; połączenia, przejścia, kondensacja
Obok właściwego doboru materiałów i wykonania powłok, poprawne zabezpieczenie różnego rodzaju przerw roboczych, styków i dylatacji jest decydującym czynnikiem wpływającym na trwałość i żywotność zastosowanych systemów zabezpieczeń powierzchni

Kwestia kondensacji pary wodnej:
w sytuacji, gdy temperatura elementu budowlanego jest niższa od temperatury otaczającego powietrza, w wyniku procesu kondensacji pary wodnej  może dojść do  wytworzenia rosy na powierzchni elementu budowlanego. Może to wpłynąć na utratę przyczepności i zmian w kolorze materiału powłokowego. Dla bezpiecznego położenia powłokowej warstwy żywicznej  temperatura podłoża powinna być minimum o 3 C wyższa do temperatury punktu rosy ( patrz: „Tabela punktu rosy”).

PRODUKTY

 • Żywice iniekcyjne EP
 • WEBAC 4180N
 • Środki gruntujace
 • WEBAC 4204
 • WEBAC 4270
 • WEBAC 4270T
 • WEBAC 4290 ( OS 8)
 • Powłoki epoksydowe
 • WEBAC 4430
 • WEBAC 4480
 • WEBAC 4490 ( OS 8)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu