Obszary zastosowania Naprawa rys i spękań

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Naprawa rys i spękań

Żywice iniekcyjne i sposoby naprawy rys w budowlach murowanych i betonie
W zakresie napraw rys i spękań budowli WEBAC przedstawia bardzo szeroką i efektywna paletę produktów i rozwiązań technologicznych. Zaproponowane produkty można stosować przy różnego rodzaju mineralnych elementach budowlanych, różnych rozwartościach zarysowań i spękań, różnych poziomach zawilgocenia i temperatur przerabiania. Rysy muszą zostać wypełnione przede wszystkim, jeśli zagrażają stabilności budowli.  Służą do tego zróżnicowane żywice iniekcyjne oraz metody iniekcji – każdorazowo dobierane do określonego celu naprawy.

Naprawa rys i spękań: produkty do napraw
Jaki środek wypełniający należy zastosować w procesie naprawy rys zależy każdorazowo od celu naprawy i stanu zawilgocenia.

Żywice epoksydowe WEBAC (kategoria F) :Do połączeń siłowych w budownictwie z betonu stosuje się przede wszystkim nisko lepkie, bezrozpuszczalnikowe, dwuskładnikowe epoksydowe żywice iniekcyjne, WEBAC 4110, WEBAC 4120, WEBAC 4170

Żywice poliuretanowe WEBAC  (kategoria D): W budowlach, które podlegają dużym obciążeniom sił rozciągających i ściskających należy dobrać  materiał o ograniczonej rozciągliwości, takiej, żeby nie doszło do rozerwania środka iniekcyjnego w całym przekroju rysy.

Zatrzymywanie wody spienialnymi żywicami poliuretanowymi:
Przy (mocno) napierającej wodzie z reguły nie da się dobrze wypełnić rysy. Przed trwałym, docelowym wypełnieniem rys należy zatrzymać wypływy wody wykorzystując szybko spienialne żywice poliuretanowe WEBAC 150, WEBAC 151, WEBAC 157 lub WEBAC 155.

Napraw rys i spękań: technika iniekcyjna

Pompy jednokomponentowe WEBAC :Podczas przerabiania żywic poliuretanowych lub epoksydowych pompą jednokomponentową (1K), należy dokładnie wymieszać oba składniki w osobnym naczyniu i przelać je do zasobnika pompy w celu dalszego tłoczenia.

Pompy dwukomponentowe WEBAC: Podczas tłoczenia pompą 2- komponentową oba komponenty żywicy są osobno prowadzone do głowicy mieszającej gdzie ulegają połączeniu i wymieszaniu. Ta technika iniekcyjna jest wykorzystywana  szczególnie do przerabiania szybko reagujących materiałów iniekcyjnych (żywic spienialnych) i dużych ilości materiałów.

 Iniektory (potocznie: końcówki iniekcyjne, pakery iniekcyjne) z wbudowanym zaworem zwrotnym umożliwiają połączenie pomiędzy elementem budowlanym i pompą. W zależności od sposobu wbudowania rozróżnia się iniektory pod odwierty lub przyklejane.

Przerabianie środków iniekcyjnych  WEBAC

 Szpachlówki epoksydowe WEBAC wykorzystuje się do przesklepiania rys i mocowania iniektorów przyklejanych.

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do właściwości budynku. Iniekt tłoczy się w kierunku przeciwnym do działania siły ciążenia – od dołu do góry, aż do zaobserwowania wypływu materiału iniekcyjnego z sąsiednich iniektorów . Do pełnego wypełnienia rys wymagane jest przeprowadzenie iniekcji wtórnej (ponowne tłoczenie środka iniekcyjnego jeszcze w fazie płynnej pierwotnego tłoczenia ).
Wypełnianie grawitacyjne ( zalewanie ): Metodą grawitacyjną (poprzez np. pędzlowanie), materiałami iniekcyjnymi o dobrych właściwościach penetracyjnych mogą zostać zamknięte rysy powierzchniowe.  Po nacięciu (poszerzeniu) górnych ścianek rysy możliwe jest też jej bezciśnieniowe wypełnianie (zalewanie). Zalewanie może mieć miejsce tylko w przypadku rys poziomych lub o małym kącie nachylenia. Trwałe zamknięcie jest uzależnione od głębokości, na którą materiał je spenetruje. Głębokość ta zależy od lepkości materiału, jego właściwości zwilżających i rozwartości rysy.

Zastosowania specjalne iniekcyjnych żywic WEBAC
Obiekty murowane posiadają porowatą strukturę ( podobnie jak porowaty beton) i w procesie wypełniania rys i spękań specjalnymi żywicami poliuretanowymi WEBAC 1610 i WEBAC 1660 następuje jednoczesny proces wysycania i statycznego wzmacniania tej porowatej struktury.  Żywice poliuretanowe WEBAC  stosowane w procesie elastycznego wypełniania rys ( m.in. przy przeponach poziomych) poprawiają ogólną szczelność budowli.

Iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC  do wzmacniana statycznego :
WEBAC 1610 oraz WEBAC 1660

Iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC  do uszczelniania:
WEBAC 1401; WEBAC 1403P;  WEBAC 1404;  WEBAC 1420;  WEBAC 1440

PRODUKTY

 • Iniekcyjne żywice PU
 • WEBAC 1403P
 • WEBAC 1405
 • WEBAC 1420
 • WEBAC 1610
 • WEBAC 1660
 • Spienialne żywice PU
 • WEBAC 150
 • WEBAC 151
 • WEBAC 155
 • WEBAC 157
 • Żywica PU Kombi
 • WEBAC 1500
 • Iniekcyjne żywice EP
 • WEBAC 4110
 • WEBAC 4120P
 • WEBAC 4130
 • WEBAC 4170
 • WEBAC 4170T
 • Szpachlówki epoksydowe
 • WEBAC 4510
 • WEBAC 4515
 • WEBAC 4520
 • WEBAC 4525
 • WEBAC 4525P
 • Iniektory
 • Iniektory WEBAC

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu