WEBAC Iniektory (pakery)

Nasze produkty

WEBAC Iniektory śrubowe Iniektory śrubowe (rozporowe)

Iniektory rozporowe ( z uszczelniaczem na gwincie)
Długość iniektora – 110 mm – liczona jest łącznie z kalamitką.
10/110 mm z kalamitką wkręconą
10/110 mm z kalamitką luzem
13/110 mm z kalamitką wkręconą
13/110 mm z kalamitką luzem

Iniektory “jednodniowe” ( Zwrotne- z podwójnym zaworem zwrotnym)
Długość iniektora -110 mm – liczona jest łącznie z kalamitką.
P- 10 x 110 mm z kalamitka ZW
P- 13 x 110 mm z kalamitka ZW

WEBAC Iniektory przyklejane Iniektory przyklejane

Iniektor z tworzywa sztucznego fi 44 mm z kalamitka stożkową
Iniektor z tworzywa aluminium fi 48 mm z kalamitka stożkową

WEBAC Iniektory wbijane Iniektory wbijane ( tworzywo sztuczne)

Iniektory o różnych średnicach i długościach
– fi 6,5 mm ; długość 20mm
– fi 10 mm ; długość 90 mm z kalamitka stożkową
– fi 12 mm ; długość 65 mm z kalamitka stożkową
– fi 18 mm; długość 110 mm z kalamitka płaską

Iniektory – elementy techniki iniekcyjnej

Iniektory ( pakery) są zaworami jednokierunkowymi umożliwiającymi połączenie elementu budowlanego z pompa iniekcyjna w procesie ciśnieniowego tłoczenia iniekcyjnych środków uszczelniających.  Połączenie takie następuje poprzez kalamitkę stożkową lub kalamitkę płaska. W zależności od wymogów obiektu, przewidywanego ciśnienia roboczego czy stosowanego środka iniekcyjnego zaleca się iniektory różnych typów.

Zasadniczo rozróżnia się iniektory pod odwierty i iniektory przyklejane. Iniektory pod odwierty maja cylindryczna postać i proponowane są w dwóch podstawowych wersjach:
a/ iniektory śrubowe ( metalowe z elementem gumowym)
b/ iniektory „wbijane” – z tworzywa sztucznego
Iniektory oferowane są w różnych średnicach ( standardowo fi 10 i 13 mm; fi 8 mm na zamówienie ) oraz standardowej  długości  110 mm z kalamitką.

Iniektory pakowane są standardowo w woreczkach foliowych po 50 lub 100 szt.

Iniektory przyklejane, naklejane bezpośrednio na rysę czy spękanie, stosuje się wówczas, gdy wymagane jest „nieinwazyjne” uszczelnienie czy uciaglenie podłoża , bez wykonywania odwiertów w podłożu.

Iniektory pakowane są standardowo w woreczkach foliowych po  100 szt.

Iniektory ZW!!!   Coraz większe zainteresowanie budzą iniektory z podwójnym zaworem zwrotnym zwane iniektorami „jednodniowymi” lub „zwrotnymi”. Umożliwiają one demontaż iniektora ( jego górnej części z kalamitką ) bezpośrednio po wykonaniu iniekcji, jeszcze w fazie płynnej środka iniekcyjnego , bez ryzyka jego wypływu. Drugi zawór pozostający w odwiercie ( z dolnym, gumowym elementem iniektora) chroni przed niepożądanym, ewentualnym wypływem środka iniekcyjnego.

Iniektory pakowane są standardowo w woreczkach foliowych po 50 lub 100 szt.

Schemat iniektora zwrotnego

Standardowo iniektory wyposażone są w kalamitki do wysokich ciśnień ( na życzenie możliwe są kalamitki do ciśnień niskich)

Przykłady sposobów rozmieszczania iniektorów:

a/ przy wykonywaniu uszczelnienia kurtynowego

b/iniektory przyklejane ( bezpośrednio na rysie)

c/ iniektory śrubowe w uszczelnianiu rysy

d/przy wykonywaniu przepony poziomej w murze z cegły

e/przy uszczelnianiu dylatacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu