Obszary zastosowania Uszczelnianie wykopów

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Uszczelnianie wykopów

Uszczelnienia przecieków wody w ściankach szczelnych i ścianach szczelinowych
Różnego rodzaju elementy budowlane ograniczające i rozpierające wykop muszą być uszczelnione żeby zabezpieczyć wykop przed wodą napierającą. Produkty WEBAC do uszczelnień umożliwiają skuteczne uszczelnienie ścianek szczelnych i ścian szczelinowych. Nieszczelne wykopy można uszczelnić wykorzystując iniekcję ciśnieniową. Do tego celu optymalne jest wykorzystanie podzielonego systemu spienialnych i niespienialnych żywic poliuretanowych.. Spienialne żywice poliuretanowe  (np. WEBAC 151, WEBAC 157) umożliwiają zablokowanie nawet bardzo silnie napierającej wody.  Trwale uszczelnienie zapewnia wtórna iniekcja trwale uszczelniającymi poliuretanowymi żywicami poliuretanowymi WEBAC (np. WEBAC 1403P).

Produkty WEBAC do uszczelnień wykopów
Rozwiązania proponowane przesz firmę WEBAC w zakresie uszczelniania wykopów znajdują zastosowanie w różnych przypadkach:

 • Uszczelnianiu ścianek szczelnych wbijanych ( larseny)
 • Uszczelniana ścian szczelinowych
 • Uszczelnianiu ścianek z pali wierconych

Spienialne żywice poliuretanowe
Spienialne żywice poliuretanowe zwane  także piankami sekundowymi słuzą  do czasowego, szybkiego zablokowania wycieków wody i cechują się dużym przyrostem objętości. Można je stosować nawet przy bardzo silnym parciu wody. Najczęściej wykorzystuje się produkty WEBAC 150, WEBAC 151 oraz WEBAC 157

Żywice poliuretanowe o stałej objętości
Iniekcyjne żywice poliuretanowe  o stałej objętości cechuje duża rozciągliwość i dobra przyczepność do podłoża. Uszczelnione rysy pozostają szczelne nawet przy zmiennej ich rozwartości i obciążeniach dynamicznych elementu budowlanego. W budowlach murowanych żywice te wykorzystuje się do wykonania przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Najczesciej stosowane sa: WEBAC 1403P, WEBAC 1401, WEBAC 1404.

Żywica poliuretanowa typu Kombi
Hybrydową żywicę poliuretanową WEBAC 1500  cechuje szybkie spienianie w kontakcie z woda i trwała szczelność.

Akrylowe żele iniekcyjne
Żele akrylowe WEBAC 240 oraz WEBAC 250 są materiałem iniekcyjnym o bardzo niskiej lepkości i stanowią idealne rozwiązanie dla powierzchniowego zabezpieczania budowli przykrytych gruntem ( w formie uszczelnień kurtynowych)

Pompy i osprzęt
WEBAC oferuje szeroka gamę osprzętu iniekcyjnego. Iniekcyjne pompy jedno- i dwukomponentowe o różnej wydajności umożliwiają realizacje zróżnicowanych zadań.

Iniektory
Iniektory (potocznie: końcówki iniekcyjne, pakery iniekcyjne) z wbudowanym zaworem zwrotnym umożliwiają połączenie pomiędzy elementem budowlanym i pompą. W zależności od sposobu ich wbudowania rozróżnia się iniektory pod odwierty lub przyklejane.

PRODUKTY

 • Żywice iniekcyjne PU
 • WEBAC 1403
 • WEBAC 1403P
 • WEBAC 1405
 • WEBAC 1660
 • Spienialne żywice PU
 • WEBAC 150
 • WEBAC 151
 • Żywica PU Kombi
 • WEBAC 1500
 • Żele akrylowe
 • WEBAC 240
 • Iniektory
 • Iniektory WEBAC

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu