Obszary zastosowania Uszczelnienia powierzchniowe

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Uszczelnienia powierzchniowe

Produkty:

WEBAC 5611 Hydroizolacja powierzchniowa / Szlam cementowy
Dyspersja bitumiczno-akrylowa wypełniana cementem portlandzkim, Powłoka elastyczna; dyfuzyjna

WEBAC 5620 Środek do gruntowania pod izolację grubowarstwową WEBAC 5623
Jedno-komponentowy środek wodorościeńczalny

WEBAC 5623 Uszczelnienie grubowarstwowe
Modyfikowane polimerowo uszczelnienie bitumiczne PMB ( wcześniej KMB) wypełnione włóknami

Bitumiczne uszczelnienia zewnętrzne obiektów posadowionych w gruncie

Obiekty budowlane posadowione w gruncie takie jak piwnice, garaze podziemne, ściany oporowe i tarasy trzeba zabezpieczać przed wnikającymi wodami gruntowymi i wodą przesączającą się (pochodzącą bezpośrednio z opadów lub powierzchniowych zbiorników wodnych jak rzeki, stawy, jeziora). Dla takich uszczelnień zewnętrznych nadają się grubowarstwowe modyfikowane powłoki bitumiczne, zwane powłokami czarnymi. Po za tym zastosowanie znajdują specjalne dyspersje bitumiczno- akrylowe.

Produkty WEBAC do uszczelnień powierzchniowych

Uszczelnienie ścian pionowych wymaga naniesienia szczelnej powłoki od zewnątrz. Polecane są do tego następujące produkty WEBAC:

Dyspersja bitumiczno –akrylowa WEBAC
Dyspersja bitumiczno akrylowa jest uszczelnieniem powierzchniowym przed wilgocią i wodą oddziałującą bez ciśnienia jak tez wodą napierającą. Produkt nadaje się również do uszczelnień powierzchni poziomych jak balkony i tarasy. Na obiektach zabytkowych wykorzystuje się go jak izolacje podtynkową.  Produkt WEBACc 5611

Grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne
Modyfikowane polimerowo grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne (PMB) zwane wcześniej KMB ( modyfikowane tworzywami sztucznymi grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne) stosuje się, jako uszczelnienia powierzchniowe dla powierzchni poziomych i pionowych przeciw wodzie przesączającej się, opadowej i gruntowej.  Produkty WEBAC 5623

Środek gruntujący dla grubowarstwowych uszczelnień bitumicznych
Produkt WEBAC 5620

Uwaga: Jeśli nie jest możliwe do wykonania tradycyjne uszczelnienie pionowe od strony zewnętrznej, w obiektach przykrytych gruntem taką izolacje można wykonać w drodze iniekcji kurtynowej żelem akrylowym WEBAC 240 lub iniekcji strukturalnej żywicami poliuretanowymi, np. WEBAC 1401 lub żelem akrylowym WEBAC 240.

Przykładowe realizacje wykonania izolacji powierzchniowych z wykorzystaniem produktów WEBAC:
a/ Historia znanego w świecie zamku warownego Wartburg w Eisenach w Turyngii ( Niemcy) sięga roku 1067, a od 1999 obiekt wpisany jest on na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponad 800 letni mur południowy, zbudowany z kamieni naturalnych, zawierał duże ubytki w spoinach miedzy kamieniami i tym samym dochodziło do mocnych powierzchniowych zawilgoceń tego muru. Kolejne cykle zamarzania i rozmrażania prowadziły do dużych szkód. Koniecznym stało się skuteczne uszczelnianie spoin w kamieniach. Przeprowadzone próby potwierdziły skuteczność środka WEBAC 5611. W pierwszej kolejności usunięto zniszczone i osłabione wypełnienie fug i spoin. Oczyszczono spoiny a następnie wysycono i powleczono je środkiem W-5611. Następnie wypełniono spoiny nową zaprawa mineralna.  Uszczelnione połączenie miedzy kamieniem naturalnym i zaprawą wypełniającą  spoiny chroni stary mur przed wnikaniem wilgoci i wody.

b/ „Hotel Colosseo” w największym w Niemczech parku rozrywki Europa-Part w Rust ( południowo-zachodnie Niemcy) jest przykładem skutecznego uszczelnienia grubowarstwowym uszczelnieniem bitumicznym WEBAC.  W krótkim okresie czasu należało uszczelnić powierzchnie ponad 3000 m kw. W pierwszej kolejności zagruntowano pierzchnie środkiem WEBAC 5620 wtapiając wzmacniającą tkaninę techniczna. Następnie metoda natrysku naniesiono grubowarstwowe uszczelnienie WEBAC 5621P. Zastosowana technologia i produkt spełniły wymóg szybkiego i skutecznego uszczelnienia obiektu.

PRODUKTY

 • Żywice poliuretanowe
 • WEBAC 4101
 • WEBAC 1403P
 • WEBAC 1404
 • WEBAC 1405
 • WEBAC 1420
 • WEBAC 1440
 • WEBAC 1610
 • WEBAC 1660
 • Żywice spienialne
 • PUWEBAC 150
 • WEBAC 151
 • WEBAC 155
 • WEBAC 157
 • Zywica PU KOMBI
 • WEBAC 1500
 • Roztwory krzemianowe
 • WEBAC 2100
 • Krem iniekcyjny
 • WEBAC 2130
 • Żywica PU do wypełniania pustek
 • WEBAC 2260
 • Żele akrylowe
 • WEBAC 240
 • WEBAC 250
 • Epoksydowe żywice iniekcyjne
 • WEBAC 4180N

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu